Hỏi về hàm System.IO.Directory.Exists

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
hongcfc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 30
Joined: Thu 03/07/2008 10:34 am

Hỏi về hàm System.IO.Directory.Exists

Post by hongcfc »

Chào các bạn
Mình làm 1 website trong đó có phần tìm kiếm xem 1 thư mục nào đó có tồn tại hay không.
Mình muốn hỏi là hàm System.IO.Directory.Exists trả về giá trị True/False thì nó tìm thư mục X tồn tại trên MÁY CHỦ để website hay máy TRẠM truy cập
Mình đã thử ở Local máy chủ và máy trạm là 1 thì có tìm được thư mục X trả về giá trị true
Nhưng khi post lên Sever và từ máy Local browse thì nó báo không tồn tại thư mục
Nếu hàm này kiểm tra trên sever thì có hàm nào kiểm tra trên máy local ko
cảm ơn các bạn
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”