• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

nhờ giúp combobox, khi chọn mã khách thì hiện tên khách

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

nhờ giúp combobox, khi chọn mã khách thì hiện tên khách

Postby muaphonui_2010 » Tue 19/09/2017 11:03 pm

Chào các bạn.
Mình đang tập tành với ASP.NET nhưng khó quá. Nhờ các bạn giúp mình với.
Mình đã làm được cái combobox rồi, giờ mình muốn khi chọn mã khách thì nó sẽ truy vấn và lấy tên khách lên.
Mình thử code như sau mà nó không lấy

Code: Select all

Private Sub makhach_ValueChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles makhach.ValueChanged
        Dim dttenkhach As DataTable = kn.laybangdulieu("SELECT TOP (1) tenkhach FROM T_danhmuckhachhang WHERE (makhach = N'" & makhach.Text & "')")
        If dttenkhach.Rows.Count > 0 Then
            tenkhach.Text = dttenkhach.Rows(0).Item("tenkhach")
            tenkhach.DataBind()
        Else
            tenkhach.Text = ""
            tenkhach.DataBind()
        End If
    End Sub


Nếu mình thử code trên ở 1 button thì nó lấy lên tên khách
Nếu mình thử bỏ cái thông báo MsgBox("Thong báo có xẫy ra sự kiện ValueChanged") ==> có xuất hiện thông báo

==> Mình muốn chọn mã khách thì tên khách hiện lên.
Mình dùng cái control aspxgridlookup của DEVExpress dùng làm combobox
Nhờ các bạn giúp mình với.
Xin cảm ơn.
Attachments
hoi.pngReturn to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest