Trang 1 trên 1

Hàm cắt chuỗi

Đã gửi: T.Tư 01/06/2016 4:24 pm
gửi bởi SHMILYK
Có bác nào có hàm cắt chuỗi cho mình xin nhé. Thanks