chuyển dữ liệu từ checkbox sang kiểu bit

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
trongtaytaasd
Posts: 1
Joined: Sun 29/05/2011 3:09 pm

chuyển dữ liệu từ checkbox sang kiểu bit

Post by trongtaytaasd »

mình đang làm 1 dự án thầy đưa cho là thiết kế website bằng asp.net vb.net
thầy bảo khi đăng ký lịch học thì sẽ cho tích ca học với tiết học xong lưu vào CSDL dưới dạng bit
VD : Ca học sáng : 1
3 tiết đầu : 111000
sau đó đưa ra vẫn đầy đủ thông tin.
mình vẫn chưa biết làm thế nào cả.
bạn nào giúp mình được chứ? :-B :-B :-B
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”