Trang 1 trên 1

chạy video mp4 trong web asp.net

Đã gửi: T.Ba 27/10/2015 8:47 am
gửi bởi doanbg
Tôi lập trang web aspx bằng visual studio 2010. Trong trang web có nhúng file video mp4. Chạy ở môi trường lập trình thì bình thường. Nhưng khi đưa vào host (local host chẳng hạn) thì trang web này không chạy được video.
Đây là đoạn nhúng video:
<embed src="videos/1.mp4" width="950px" height="600px" controller="true">

Xin các bạn chỉ dùm. Trân trọng cám ơn !

Re: chạy video mp4 trong web asp.net

Đã gửi: T.Sáu 30/10/2015 4:16 pm
gửi bởi doanbg
Tôi lại tự làm được rồi ! Dẫu sao cũng cám ơn mọi người đã ghé qua.