chạy video mp4 trong web asp.net

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
doanbg
Posts: 5
Joined: Tue 03/05/2011 7:42 pm
Has thanked: 8 times

chạy video mp4 trong web asp.net

Post by doanbg »

Tôi lập trang web aspx bằng visual studio 2010. Trong trang web có nhúng file video mp4. Chạy ở môi trường lập trình thì bình thường. Nhưng khi đưa vào host (local host chẳng hạn) thì trang web này không chạy được video.
Đây là đoạn nhúng video:
<embed src="videos/1.mp4" width="950px" height="600px" controller="true">

Xin các bạn chỉ dùm. Trân trọng cám ơn !
doanbg
Posts: 5
Joined: Tue 03/05/2011 7:42 pm
Has thanked: 8 times

Re: chạy video mp4 trong web asp.net

Post by doanbg »

Tôi lại tự làm được rồi ! Dẫu sao cũng cám ơn mọi người đã ghé qua.
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”