Lấy UserID login windows trên ASP

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
hyenvnhu
Posts: 3
Joined: Sat 10/10/2015 5:40 pm

Lấy UserID login windows trên ASP

Post by hyenvnhu »

Hi cả nhà, mình có một việc như thế này rất mong các bạn giúp đỡ.
Mình có 1 con server đặt làm host mình có 1 trang web viết bằng asp.net, mình muốn là những máy nào mà truy cập vào trang web của mình thì mình lưu lại tên UserID của windows, vậy lấy tên user login vào máy tính đó thì dùng câu lệnh như thế nào? mong các bạn giúp đỡ. Thanks
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”