So sánh ngày tháng trong procedure sql server 2008

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
User avatar
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Thu 11/10/2012 9:47 am
Location: Thái Bình
Has thanked: 74 times
Been thanked: 23 times
Contact:

So sánh ngày tháng trong procedure sql server 2008

Post by QUANITGROBEST »

trong bảng dữ liệu mình có cột ngày tháng kiểu date, khi tìm kiếm trên web người dùng sẽ chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, như vậy so sánh thế nào thì hơp lý và chính xác, hiện tại pro mình đang dùng 2 biền ngày tháng kiểu varchar(10) và khi so sánh dùng hàm between
ALTER PROC [dbo].[sp_Report_Visitfarmer4]
@From AS VARCHAR(10),
@To AS VARCHAR(10)
AS
BEGIN
SELECT (SELECT TOP 1 (FLastName + ' ' + FFirstName) FROM t_Emp JOIN t_User ON t_User.FIDEmp = t_Emp.FID WHERE t_User.FUsername = a.FUsername) Nhanvien,
a.FUsername, [dbo].[Get_Total_visitfarmer_byUsername](a.FUsername,@From,@To) Total
FROM t_VisitFarmer a
WHERE a.FDate BETWEEN @From AND @To
AND a.FStatus = 1
GROUP BY a.FUsername
ORDER BY Nhanvien
END
các bạn cho ý kiến, mình làm vậy ổn không ?, hiện tại chạy thử dữ liệu thì ra kết quả đúng.
manhcuongbx
Posts: 2
Joined: Wed 26/08/2015 11:04 am

Re: So sánh ngày tháng trong procedure sql server 2008

Post by manhcuongbx »

Mình có 1 ý kiến thế này:
Nếu bạn phải so sánh ngày tháng thì có thể chuyển qua giá trị unix timestamp để so sánh như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”