Page 1 of 1

Hỏi về Hibernate framework và .Net

Posted: Thu 07/08/2008 5:23 pm
by knn
Mình đang nghin cứu để sử dụng Hibernate framework và .NET nhưng đọc thấy khó hiểu quá, bạn nào có thể chì cho mình một ví dụ được ko?
Cám ơn rất nhiều.

Re: Hỏi về Hibernate framework và .Net

Posted: Sun 10/08/2008 4:59 pm
by knn
hic, sao ko ai giúp vậy, cái này nhiều người biết mà, giúp mình chút đi