NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
carrotkg2003
Posts: 3
Joined: Thu 19/12/2013 8:47 am

NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

Post by carrotkg2003 »

+Trước tiên, mình cám ơn các Pro nhiều. Chúc các pro và gia đình vui khỏe.
+ Mình là newbie, nhưng do đam mê và thích học hỏi, thấy lập trình aspx.vb hay hay, nên nhờ các bạn chỉ giúp dùm.
+ Hiện nay mình đã tạo form đăng nhập (Dangnhap.aspx) với sql 2008. Khi chạy (run) trong vb2005 thì trang web chạy và kết nối database rất ok. (Tức kết nối thành công). Nhưng khi mình chạy trên localhost thì trang web Đăng nhập chạy được nhưng không kết nối database được (Không kết nối thành công).
+ Xin nhờ các Pro giúp với.

Mình khai kết nối trong Global.asax
%@ Application Language="VB" %>

<script runat="server">

Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
' Code that runs on application startup
Application("strconn") = " server = PHAMTRANQUYTRAN;user id=dhtt;pwd=kgg123;integrated security=true;database=quanly"

End Sub
User avatar
QUANITGROBEST
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 227
Joined: Thu 11/10/2012 9:47 am
Location: Thái Bình
Has thanked: 74 times
Been thanked: 23 times
Contact:

Re: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

Post by QUANITGROBEST »

bạn sửa lại thông tin kết nối nha, đặt IP cho máy chứa CSDL và kết nôi thông qua IP, hoặc tên máy chứa CSDL
sau đó trong mạng lan từ máy con ping tới IP máy chứa CSDL xem có thấy không. rồi chính sửa lại chuỗi kết nối dạng như vầy
vd: server = 192.168.2.1;user id=dhtt;pwd=kgg123;integrated security=true;database=quanly
carrotkg2003
Posts: 3
Joined: Thu 19/12/2013 8:47 am

Re: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

Post by carrotkg2003 »

Cám ơn bạn QUANITGROBEST rất nhiều; nhưng Local mình đã nhập http://localhost/Default.aspx và trang đăng nhập đã hiện lên tốt. Khi nhập Username và pass, chọn đang nhập thì báo "kết nối không thành công". Mình cũng đã thay bằng Ip như bạn hướng dẫn luôn rồi nhưng vẫn không được. Mình cũng đã Pullic ra thư mục C:\inetpub\wwwroot, chỉ có chứa file database ở thư mục khác thôi. Xin bác chỉ giúp dùm.
User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

Post by vietluyen »

Bạn phải kiểm tra lại xem SQL server bạn cài lên có đăng nhập được bằng tài khoản đó không nhé, nếu trên cùng 1 máy thì server nên để là (.) hoặc (local)
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”