Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
phamthithuy
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 80
Joined: Mon 06/05/2013 10:16 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times

Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Post by phamthithuy »

Mình gặp 1 vấn đề như sau và hiện tại mình không nghĩ ra cách giải quyết. Rất mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ mình.
Dưới SQL mình có 1 procudue làm nhiệm vụ tính tổng lương NV toàn công ty trong 1 năm và lấy dữ liệu hiện lên trên Gidview như sau : gồm các trường Phòng,Tên NV, Mã NV, số tiền
cụ thế như Phòng Tên NV Mã NV số tiền
HCNS Nguyen Van A 01 41000
HCNS Tran Van B 02 42000
Ke Toan Le Van C 03 55000
Ke Toan Nguyen THi D 04 110000
Vậy cho mình hỏi là làm thế nào để sau mỗi phòng mình hiện lên mình chèn thêm được 1 dòng tính tổng lương NV thuộc phòng đó ví dụ như sau :

Phòng Tên NV Mã NV số tiền
HCNS Nguyen Van A 01 41000
HCNS Tran Van B 02 42000
Tong 83000
Ke Toan Le Van C 03 55000
Ke Toan Nguyen THi D 04 110000
Tong 165000
Xin các bạn giúp đỡ, hướng dẫn mình.Mình chân thành cám ơn
phamthithuy
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 80
Joined: Mon 06/05/2013 10:16 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Post by phamthithuy »

Mong các bạn có cao kiến gì giúp mình với :(
phamthithuy
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 80
Joined: Mon 06/05/2013 10:16 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Post by phamthithuy »

help
linhdao
Posts: 3
Joined: Mon 30/03/2015 2:16 pm

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Post by linhdao »

Ủa, sao bạn không tính ngay trên Gridview nhỉ. Chưa hiểu ý đồ của bạn? cho thue xe 7 cho theo thang
Last edited by linhdao on Tue 14/07/2015 10:42 am, edited 2 times in total.
User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Post by vietluyen »

Bạn có thể trả store về 2 table, vậy là giải quyết được vấn đề rồi, lúc gọi store thì fill vào DataSet
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp
mrhua1
Posts: 8
Joined: Sun 03/05/2015 5:14 pm

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Post by mrhua1 »

load cả công ty vào mọt dtgridview rồi filter lại bằng phòng ban
Dim dv As DataView = New DataView()
dv.Table = DataSetcacontty.tblcacongty
dv.RowFilter = "phong LIKE QuanHe Or phong Like PhongsungSuong '"
dtgridview1.DataSource = dv

hoặc có thể lọc từ command của SQL nếu dữ liệu toàn công ty khủng khiếp quá để nhẹ bớt
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”