Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
heoagua
Posts: 6
Joined: Wed 19/02/2014 10:47 am
Has thanked: 3 times

Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Post by heoagua »

code:
Private Sub CountTpHo()
Try
Dim NHNo As Integer = 0
Dim XKLD As Integer = 0
Dim TNXH As Integer = 0
For i As Integer = 0 To dgInput.Rows.Count - 2
If dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value Like "abc," Then
NHNo = NHNo + 1
End If
Next
lblNNNT1.Text = NHNo.ToString
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
End Sub

ERROR:
'Value' is not a member of 'System.Web.UI.WebControls.TableCell'.
Mình đã sửa dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value
thành
dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Text --> Có báo error:
System.InvalidCastException: Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.

Looking forward your replies. Best thank
hvcuongit
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 53
Joined: Sun 24/01/2010 6:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Post by hvcuongit »

Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.
Lỗi rõ ràng đây rồi mà bạn không đọc. Thuộc tính trong cell là kiểu int mà bạn đưa vào là kiểu string :-/

Code: Select all

dgInput.Rows(i).Cells(0).Value
User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Post by vietluyen »

heoagua wrote:code:
Private Sub CountTpHo()
Try
Dim NHNo As Integer = 0
Dim XKLD As Integer = 0
Dim TNXH As Integer = 0
For i As Integer = 0 To dgInput.Rows.Count - 2
If dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value Like "abc," Then
NHNo = NHNo + 1
End If
Next
lblNNNT1.Text = NHNo.ToString
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
End Sub

ERROR:
'Value' is not a member of 'System.Web.UI.WebControls.TableCell'.
Mình đã sửa dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value
thành
dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Text --> Có báo error:
System.InvalidCastException: Conversion from string "Tp" to type 'Integer' is not valid.

Looking forward your replies. Best thank
Không rõ mục đích của bạn là gì nhưng bạn nên sử dụng OnItemDataBound của GridView, lúc này bạn có thể lấy dữ liệu của từng cell và từng rows 1.
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp
heoagua
Posts: 6
Joined: Wed 19/02/2014 10:47 am
Has thanked: 3 times

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Post by heoagua »

Mục đích của mình là tìm trong từng cell của GridView xem có bao nhiêu từ "ABC".
Example:
- cell1 có: ABC, DEF, GHI
- cell2: DEF, ABC
Ta sẽ tìm ra có 2 từ "ABC".
@vietluyen: mình không biết sử dụng OnItemDataBound. Bạn chỉ cho mình với.
Rất cảm ơn
User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Post by vietluyen »

Bạn nên xử lý trong code thì dễ hơn, trước khi bind bạn đã hoàn toàn có những dữ liệu này trong code mà, tự nhiên đưa lên xử lý trên grid làm gì cho phức tạp. Nếu grid của bạn chỉ dùng để view thì nên dùng 1 mục đích là hiển thị dữ liệu thôi.
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp
mrhua1
Posts: 8
Joined: Sun 03/05/2015 5:14 pm

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Post by mrhua1 »

dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value.tostring
hoac
dim thuObject as object
thuObject = dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”