Export Gridview sang excel asp.net C#

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
TanPhi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 21
Joined: Wed 03/07/2013 1:23 pm
Has thanked: 7 times

Export Gridview sang excel asp.net C#

Post by TanPhi »

Mình hỏi hơi ngu ngơ tý. Mình dùng code này để export dữ liệu từ Gidview sang excel trong asp.net . COde chạy ko lỗi nhưng mình chả biết file excel được lưu ra tại đâu @@. Ai giúp mình với

Code: Select all

 Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls");
      Response.Charset = String.Empty;
      Response.ContentType = "application/vnd.xls";

      var sw = new System.IO.StringWriter();
      var hw = new HtmlTextWriter(sw);
      GridView1.RenderControl(hw);

      Response.Write(sw.ToString());
      Response.End();
User avatar
vietluyen
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 167
Joined: Fri 06/05/2011 3:38 pm
Location: vật vờ quanh Hà Nội
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Export Gridview sang excel asp.net C#

Post by vietluyen »

khi bạn post lên thì server trả về cho bạn 1 Stream chứa những dữ liệu của file excel kia.
Cho không lấy
Thấy không xin
Hở ra là cướp
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”