• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Câu hỏi về postback trong timer

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

ACM
Posts: 5
Joined: Thu 24/07/2008 6:48 pm

Câu hỏi về postback trong timer

Postby ACM » Wed 30/07/2008 9:28 am

Tôi đang phải viết một trang asp.net (code: visualbasic.net 2005) với mục đích như sau: cứ sau khoảng 30s lại gọi hàm CGI đến một địa chỉ IP để kiểm tra thiết bị. Tôi đã sử dụng timer trong 1 UpdatePanel, sau 30s lại thay đổi biến Session.Item("status") và MyIp(là biến public để lưu giá trị cần ping đến) Vấn đề là: tôi có kiểm tra điều kiện Session.Item("status") trong trang.aspx trước khi gọi CGI. Nhưng khi debug hết timer_tick không thấy code chạy tiếp đến trang .aspx kia. (Tôi đã cho 1 label vào Updatepanel thì thấy nó có thay đổi). Đây có phải là vì trong khi chạy timer thì không postback đựoc không và cách giải quyết là như thế nào?
Vì tôi mới viết asp.net lần đầu tiên nên chưa có tý kinh nghiệm nào cả. . Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Xin cảm ơn./Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests