Page 1 of 1

Thêm các định dạng vào một textarea

Posted: Mon 14/07/2008 6:31 pm
by ha minh trieu
Tôi có một trang web chon phép người dùng gửi tin nhắn,người dùng soạn tin nhắn trong 1 textarea, tôi muốn trang bị thêm các định dạng VD như chữ nghiêng, đậm, gạch chân..., kiểu giống như soạn nội dung của CLBVB, tôi biết là thêm các thể HTML vào nhưng làm sao để nó hiển thị ngay tại vị trí con trỏ, xin chỉ giáo với.

Re: Thêm các định dạng vào một textarea

Posted: Mon 14/07/2008 8:59 pm
by hoangthu1974
Phải sử dụng một tool riêng phát triển trên các ngôn ngữ riêng. Bạn có thể tham khảo fckeditor. Vào Google, gõ vào từ khóa fckeditor.

Re: Thêm các định dạng vào một textarea

Posted: Wed 16/07/2008 5:59 am
by ha minh trieu
Cảm ơn Hoàngthu1974, tôi đã tìm dược fkEditor nhưng bị một lỗi khi Post dữ liệu lên có lúc được có lúc ko do nội dung hiển thị bằng TV nên khi đưa vào câu lệnh SQL có nhữn kí tự không đúng với c6u lệnh thì báo lỗi, xin chỉ cách khắc phục

Re: Thêm các định dạng vào một textarea

Posted: Wed 16/07/2008 11:06 am
by neverland87
ha minh trieu wrote:Cảm ơn Hoàngthu1974, tôi đã tìm dược fkEditor nhưng bị một lỗi khi Post dữ liệu lên có lúc được có lúc ko do nội dung hiển thị bằng TV nên khi đưa vào câu lệnh SQL có nhữn kí tự không đúng với c6u lệnh thì báo lỗi, xin chỉ cách khắc phục

Ngoài fkcEditor, còn có 1 tool khác cũng không kém tính năng là: FreeTextBox : giao diện Ms Word, hỗ trợ định dạng như ý muốn của bạn,...

Re: Thêm các định dạng vào một textarea

Posted: Wed 16/07/2008 5:17 pm
by hoangthu1974
ha minh trieu wrote:Cảm ơn Hoàngthu1974, tôi đã tìm dược fkEditor nhưng bị một lỗi khi Post dữ liệu lên có lúc được có lúc ko do nội dung hiển thị bằng TV nên khi đưa vào câu lệnh SQL có nhữn kí tự không đúng với c6u lệnh thì báo lỗi, xin chỉ cách khắc phục


Trong file config của nó, chỉnh lại phần decode là UTF-8 hoặc 65001 tùy theo phiên bản bạn đang dùng.

Chú ý: Khi nó update vào database thì bạn sẽ không đọc được. Nhưng khi hiện ra trên web thì vẫn bình thường. Khi hiển thị nhớ gán thẻ
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
vào website của bạn.