• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Upload trang web lên mạng nhưng không chạy

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

hungbeo1981
Posts: 2
Joined: Sat 29/03/2008 9:41 pm

Upload trang web lên mạng nhưng không chạy

Postby hungbeo1981 » Thu 03/07/2008 10:05 pm

Tôi upload một trang web dotnetnuke lên mạng, khi chạy nó báo lỗi là:
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>


Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>


Tôi đã làm theo như vậy nhưng vẫn không đuợc. Trong khi đó chạy trên local thì vô tư. bản dotnetnuke tôi dùng là 4.6.2vbduck
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 111
Joined: Sat 29/03/2008 5:43 pm

Re: Upload trang web lên mạng nhưng không chạy

Postby vbduck » Sat 05/07/2008 4:10 pm

<customErrors mode="Off"/>
Bạn chuyển thành <customErrors mode="On"/> dùm cái, nó sẽ hiện thông báo lỗi rõ ràng. Nếu bạn để off, nó sẽ thông báo lỗi chung chung, ai mà biết được
Đề thi Đại học năm nay khó quá, tạch rồi.
Thế là bái bai giấc mộng 30 điểm :))


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest