• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

cách tạo trang thumnail trong asp

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

ha minh trieu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Thu 01/05/2008 11:30 pm

cách tạo trang thumnail trong asp

Postby ha minh trieu » Fri 20/06/2008 10:20 am

Tôi muốn hiển thị các hình dưới dạng thumnail để cho người dùng xem trước khi chọn một hình để xem lớn lên
Tôi viết bằng Asp không biết cách resize ảnh trên để hiện thi thumnail như thế nào? các bác chỉ giúp với, nếu có code càng tốtneverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: cách tạo trang thumnail trong asp

Postby neverland87 » Fri 20/06/2008 11:26 am

ha minh trieu wrote:Tôi muốn hiển thị các hình dưới dạng thumnail để cho người dùng xem trước khi chọn một hình để xem lớn lên
Tôi viết bằng Asp không biết cách resize ảnh trên để hiện thi thumnail như thế nào? các bác chỉ giúp với, nếu có code càng tốt

Tập tin success.jpg là tập tin ảnh kích cỡ thật sự nằm trong thư mục web.

Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Data;
 3. using System.Configuration;
 4. using System.Web;
 5. using System.Web.Security;
 6. using System.Web.UI;
 7. using System.Web.UI.WebControls;
 8. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 9. using System.Web.UI.HtmlControls;
 10. using System.Drawing;
 11.  
 12. public partial class _Default : System.Web.UI.Page
 13. {
 14.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 15.     {
 16.         string file = Server.MapPath("success.jpg");
 17.         System.Drawing.Image img = System.Drawing.Image.FromFile(file);
 18.         System.Drawing.Image thumbImg = img.GetThumbnailImage(100, 100, delegate { return true; }, IntPtr.Zero);
 19.         System.IO.MemoryStream imgStream = new System.IO.MemoryStream();
 20.         thumbImg.Save(imgStream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
 21.         byte[] imgContent = new byte[imgStream.Length];
 22.         imgStream.Position = 0;
 23.         imgStream.Read(imgContent, 0, (int)imgStream.Length);
 24.         Response.BinaryWrite(imgContent);
 25.     }
 26. }
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

ha minh trieu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Thu 01/05/2008 11:30 pm

Re: cách tạo trang thumnail trong asp

Postby ha minh trieu » Sat 21/06/2008 8:52 am

Hình như code này là trang asp.net, em đang cần code asp, anh có ?


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest