• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Updatecommand trong asp.net

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Updatecommand trong asp.net

Postby meoconbuongbinh1712 » Mon 09/06/2008 9:28 am

Đoạn code thực hiện lệnh UpdateCommand này không biêt sai ở đâu mà nó không thực hiện và cũng không báo lỗi gì hết.Cả nhà test giúp mình nhé

Code: Select all

 1. Dim txttenlinhk As TextBox = e.Item.Cells(3).Controls(0)
 2.         Dim txturl As TextBox = e.Item.Cells(4).Controls(0)
 3.         Dim sql As String = "Update linklk set tenlink=@tenlink,url=@url where id=@id"
 4.         Dim cmd As New OleDbCommand(sql, conSQL)
 5.         cmd.Parameters.Add(New OleDbParameter("@tenlink", txttenlinhk.Text))
 6.         cmd.Parameters.Add(New OleDbParameter("@url", txturl.Text))
 7.         cmd.Parameters.Add(New OleDbParameter("@id", e.Item.Cells(2).Text))
 8.         'cmd.Parameters("@id").Value = dglink.DataKeys(CInt(e.Item.ItemIndex))
 9.         conSQL.Open()
 10.         cmd.ExecuteNonQuery()
 11.         dglink.EditItemIndex = -1
 12.         conSQL.Close()


The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

HaiPT
VIP
VIP
Posts: 255
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 13 times

Re: Updatecommand trong asp.net

Postby HaiPT » Mon 09/06/2008 10:20 am

Viết theo kiến trúc đa lớp với typed dataset đi mèo con rùi test ngay khi design trong IDE ,đừng dùng direct SQL thế này khó gỡ rối, dễ sinh bug, sql injecttion!!

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 969
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 67 times
Contact:

Re: Updatecommand trong asp.net

Postby NoBi » Mon 09/06/2008 11:51 am

Vấn đề ở đây là không lấy được giá trị mới của textbox khi người dùng chỉnh sửa nội dung nếu bật chế độ edit cho DataGrid. Do đó khi chạy câu lệnh update thì nó lại update giá trị cũ.
:>

User avatar
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 82
Joined: Thu 28/12/2006 3:49 pm
Location: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: Updatecommand trong asp.net

Postby meoconbuongbinh1712 » Tue 17/06/2008 8:19 am

E vẫn chưa tìm được lý do tại sao nữa
hỏi thêm mọi người cái này nữa nhé:
làm thế nào để khi mình nhấn button thì một row mới trong table được sinh ra?
The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests