• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

độ rộng của tooltip ??

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

User avatar
buithiha
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 01/04/2008 7:21 pm
Contact:

độ rộng của tooltip ??

Postby buithiha » Sat 07/06/2008 7:34 pm

Code: Select all

 1. for (int colIndex = 1; colIndex < e.Row.Cells.Count; colIndex++)
 2.                 {
 3.  
 4.                     e.Row.Cells[colIndex].Attributes.Add("title","nội dung hơi bị dài");
 5.                 }

thì nội dung tooltip không thể hiện hết, mà nó có số 3 chấm đằng sau, vậy làm sao để cho khung tooltip
hiện hết nội dung cần


chúng tôi là 1 group

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: độ rộng của tooltip ??

Postby neverland87 » Sat 07/06/2008 8:29 pm

buithiha wrote:

Code: Select all

 1. for (int colIndex = 1; colIndex < e.Row.Cells.Count; colIndex++)
 2.                 {
 3.  
 4.                     e.Row.Cells[colIndex].Attributes.Add("title","nội dung hơi bị dài");
 5.                 }

thì nội dung tooltip không thể hiện hết, mà nó có số 3 chấm đằng sau, vậy làm sao để cho khung tooltip
hiện hết nội dung cầnCode: Select all

 1. string chuoi = "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 2.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 3.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 4.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 5.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 6.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 7.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 8.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 9.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 10.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 11.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 12.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 13.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 14.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 15.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 16.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 17.         chuoi += "CLBVB1 CLBVB2 CLBVB3 CLBVB4 CLBVB5 CLBVB6 CLBVB7 CLBVB8 CLBVB9 CLBVB10 CLBVB11 CLBVB12 CLBVB13 CLBVB14 CLBVB15 CLBVB16 CLBVB17 CLBVB18";
 18.         myTable.Rows[0].Cells[0].Attributes.Add("title", chuoi);


Không biết bạn muốn nó dài đến như thế nào, chứ mình thấy như thế này là dài lắm rồi:

tooltip.png


Theo ý của mình, thì việc tooltip hiển thị quá dài không phải là ý tưởng tốt, thời gian tooltip hiển thị không cho phép user xem nhanh thông tin bên trong đó, tooltip nên ngắn gọn-súc tích. :D
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

User avatar
buithiha
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 10
Joined: Tue 01/04/2008 7:21 pm
Contact:

Re: độ rộng của tooltip ??

Postby buithiha » Sun 08/06/2008 4:57 pm

Cảm ơn NVL, nhưng mình sao nó không dài ra như bạn mà nó để dấu ...., thế mới lạ.
À mình làm đó là 1 cột của Gridview, Gridview này trong thẻ div thì có ảnh hưởng gì không??
chúng tôi là 1 group

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: độ rộng của tooltip ??

Postby neverland87 » Sun 08/06/2008 5:12 pm

buithiha wrote:Cảm ơn NVL, nhưng mình sao nó không dài ra như bạn mà nó để dấu ...., thế mới lạ.
À mình làm đó là 1 cột của Gridview, Gridview này trong thẻ div thì có ảnh hưởng gì không??

Không sao cả, dùng thẻ div để nhóm và căn chỉnh các control cho 1 nhóm chức năng thôi mà :D . Còn chuyện tooltip của Hà ngắn thì tớ chịu, tớ dùng IÊ6, thấy nó hiển thị như thế ùi.
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT


Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests