• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

VB.Net và Access Database

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

HDNewVersion
Posts: 6
Joined: Fri 24/05/2013 8:43 am

Re: VB.Net và Access Database

Postby HDNewVersion » Tue 24/02/2015 11:24 pm

còn mình thì đang thắc mắc làm sao có thể lấy dữ liệu từ 1 ô bất kì trong bảng của cơ sở dữ liệu access (bằng vb 2005/2010) mà không cần phải click chọn ô đó :((((((SAOTHUAT
Posts: 1
Joined: Wed 07/05/2008 2:26 pm

Re: VB.Net và Access Database

Postby SAOTHUAT » Mon 29/08/2016 12:20 pm

chào anh em diễn đàn mình có file c# nhưng chãy toàn bị báo lỗi đoạn conn.open(); vậy cho hỏi là liên kết tới csdl mình bị vấn đề hay sao cách giải quyết thế nào

noname2016
Posts: 3
Joined: Wed 15/02/2017 3:49 pm

Re: VB.Net và Access Database

Postby noname2016 » Wed 15/02/2017 3:53 pm

Xin chào các ACE trong diễn đàn
Xin chúc tất cả sức khỏe để làm việc và học tập
Số là mình cũng đang tập tành VB chút, biết đến diễn đàn thật bổ ích, quan trọng là gặp đúng ngay vấn đề mình thắc mắc. Xin lần nữa cám ơn tác giả anhtuyenbk


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests