• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

VB.Net và Access Database

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

timxenet
Posts: 3
Joined: Sun 13/03/2011 8:30 pm

Re: VB.Net và Access Database

Postby timxenet » Mon 14/03/2011 5:18 pm

bạn có thể nói rõ hơn được không? mình mới học vb.net nên không rõ lắm trong mấy cái vụ này!error32767
Posts: 1
Joined: Tue 24/08/2010 12:45 am

Re: VB.Net và Access Database

Postby error32767 » Mon 30/05/2011 2:30 am

Ừm, Em ko đc học VB.NET, cũng không có ý định làm siêu nhân gì cái món này. Nhưng em đang phải làm bài thực tập về VB.NET. Lên mạng kiếm tài liệu thì cũng lung tung lắm, anh Tuyên thì kết nối hoàn toàn bằng code, em cóp về thử chỉnh sửa cũng không đc, càng chỉnh càng sai thêm, cái thì dùng chuột kết nối bằng tay chứ không dùng code, có vẻ dễ làm hơn nhưng lại không dạy làm mấy nút thêm lưu sửa gì cả. Em thì chỉ cần conect vào bảng (access), làm mấy nút thêm lưu sửa xóa thôi. Nhưng mà sao khó khăn quá, bro nào có thời gian có thể cho em sđt hoặc Y!M để em hỏi đc ko ạ. Cảm ơn trước
Y!M của em là :Dragon_ninja2712
sdt: 01636.855.383
Thường thì em rảnh vào ban đêm hoặc buổi tối, ngày phải đi làm :(

User avatar
nhutwarn1998
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 87
Joined: Wed 09/02/2011 9:48 pm
Has thanked: 1 time

Re: VB.Net và Access Database

Postby nhutwarn1998 » Sun 03/07/2011 7:56 pm

hj hj, Anh tuyền viết hay quá nhưng dài ghê, coi choáng. Anh pót project của anh viết trong bài lên dc k, coi chay chóng mặt quá.

lelongvn
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 116
Joined: Wed 26/03/2008 11:15 pm

Re: VB.Net và Access Database

Postby lelongvn » Thu 11/08/2011 8:57 pm

được đấy mình cùng muốn chuyển sang vb.net nhưng chưa thấy cái nào hiểu cả có lẽ mình sẽ cố gắng học tập cái VB.net này

volcano2409
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 92
Joined: Tue 21/04/2009 5:24 pm

Re: VB.Net và Access Database

Postby volcano2409 » Sat 13/08/2011 3:15 pm

Cho em hỏi xíu. Database của em có 2 Table là User và Data . Hai table này có Relaytionship chung là Colum Username và check cả 3 dòng
Và câu hỏi là :
1. Làm sao có thể xóa một lúc ờ 2 Table
2. Làm sao update cả 2 table. Em có thử làm nhưng toàn báo lỗi :(

User avatar
dazzlingvit
Guru
Guru
Posts: 960
Joined: Tue 18/01/2011 10:21 am
Location: Sinh ra từ hư vô, sống trong thế giới ảo...
Has thanked: 7 times
Been thanked: 112 times
Contact:

Re: VB.Net và Access Database

Postby dazzlingvit » Sun 14/08/2011 3:32 pm

1. Khi "check cả 3 dòng" như bạn bảo thì xoá 1 cái là mấy cái kia cũng ra đi theo.
2. Mình nghĩ là dùng lệnh như sau:
 1. UPDATE table1 INNER JOIN table2 ON table1.ID = table2.ID SET ... WHERE ...
 2.  

samsung88
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Tue 09/08/2011 9:54 am
Has thanked: 20 times

Re: VB.Net và Access Database

Postby samsung88 » Fri 19/08/2011 11:08 am

Anh Tuyên có thể hướng dẫn từ bước tạo bảng được không ạ. Tại e mới bắt đầu dùng lệnh import đã báo lỗi rồi hix. Thông cảm e mới bắt đầu học nên chưa biết gì cả mong a tận tình giúp đỡ.
Thanks!

Hi sr do hồi nãy mình để import trong class nên nó báo lỗi. Sr đã spam. Thanks

samsung88
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Tue 09/08/2011 9:54 am
Has thanked: 20 times

Re: VB.Net và Access Database

Postby samsung88 » Mon 22/08/2011 10:31 am

Mấy bạn cho mình hỏi cách nào để clear dữ liệu trong DataGridView vậy. Và có toolbox nào giống MessageBox mà có thể nhập dữ liệu vào không. Mong được câu trả lời của mấy bạn. Cám ơn nhiều!!

loveguitar
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 61
Joined: Sun 25/09/2011 10:40 am
Has thanked: 7 times

Re: VB.Net và Access Database

Postby loveguitar » Sat 15/10/2011 3:13 pm

Code: Select all

CommandType.Parameters.Add("@Name", OleDbType.VarChar).Value = txtName.Text

Sao máy em đoạn này nó báo lỗi nhỉ, cho em hỏi e chỉ cần đọc, sửa, save dữ liệu thì có cần tạo adapter ko:D
Thank.

arikidu
Posts: 3
Joined: Thu 28/07/2011 9:46 am

Gửi anh anhtuyenbk

Postby arikidu » Tue 01/11/2011 2:00 pm

Anh Tuyên có thể gửi bài Thêm, sửa, xóa, lưu mà làm trong SQL 2000 được không. Mong anh giúp

User avatar
tiger86love102
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 610
Joined: Sun 19/10/2008 1:10 am
Location: http://ready.vn
Has thanked: 4 times
Been thanked: 21 times
Contact:

Re: VB.Net và Access Database

Postby tiger86love102 » Tue 01/11/2011 8:16 pm

Giờ ai dùng sql 2000 nữa bạn? Dùng sql 2008 đi, ít ra cũng 2005 chứ

hyenguyen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Thu 03/11/2011 9:43 am
Been thanked: 1 time

Re: VB.Net và Access Database

Postby hyenguyen » Fri 18/11/2011 11:53 am

thua !
rắc rối quá ! gì mà command tùm lum, newbie như mình nhìn vô có nước ngáp !

theo mình hiểu thì :
kết nối tới Database = connection
lấy dữ liệu từ database = adapter
đổ dữ liệu vào datatable/dataset = adapter
hiện dữ liệu trong datatable/dataset = datagridview hoặc các control được blinding !

sau khi xem qua, mình viết thành công như sau :

 1. Imports System.Data.OleDb
 2. Imports System.Data
 3. Imports System
 4. Public Class fmcustomer
 5.     Dim con As OleDbConnection
 6.     Dim ada As OleDbDataAdapter
 7.     Dim sql As String
 8.     Dim ds As New DataSet
 9.     Dim dt As New DataTable
 10.     Dim prostr As String
 11.     Dim srcstr As String
 12.     Dim dbpass As String
 13.  
 14.     Sub connectdb()
 15.         con = New OleDbConnection
 16.         prostr = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
 17.         srcstr = "Data source=" & Application.StartupPath & "\data\database.accdb;"
 18.         dbpass = "password"
 19.         con.ConnectionString = prostr & srcstr & ";Jet OLEDB:Database password=" & dbpass
 20.     End Sub
 21.  
 22.    Private Sub btncustomerdisplay_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btncustomerdisplay.Click
 23.         connectdb()
 24.         con.Open()
 25.         sql = "select * from customer"
 26.         ada = New OleDbDataAdapter(sql, con)
 27.         dt.Clear()
 28.         ada.Fill(dt)
 29.         dtviewcustomer.DataSource = dt
 30.  
 31.     End Sub
 32.  
 33.     Private Sub btnsave_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles btnsave.Click
 34.         Dim dbcmd As New OleDbCommandBuilder(ada)
 35.         ada.Update(dt)
 36.         dt.AcceptChanges()
 37.         con.Close()
 38.     End Sub
 39. End Class


nhưng không thể update dữ liệu về lại database, toàn báo lỗi "Syntax error in INSERT INTO statement."
nhưng nếu mình sửa lại đoạn :
[vbnet]Private Sub btncustomerdisplay_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btncustomerdisplay.Click
connectdb()
con.Open()
sql = "select ID, STT, MKH from customer"
ada = New OleDbDataAdapter(sql, con)
dt.Clear()
ada.Fill(dt)
dtviewcustomer.DataSource = dt

End Sub[/vbnet]

thì lại update ngon lành ???

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: VB.Net và Access Database

Postby muaphonui_2010 » Fri 13/04/2012 2:02 pm

lungocqua wrote:Bạn có thể cập nhật (thêm) nhiều dòng cùng lúc trên DataGridView rồi cập nhật xuống dữ liệu. Đoạn mã này mình lấy trên diễn đàn có sửa lại đôi chút, chưa hoàn hảo lắm. Vì thời gian có hạn. :D
 1. Imports System.Data
 2. Imports System.Data.OleDb
 3. Public Class Form1
 4.     Dim cnn As New OleDbConnection, da As OleDbDataAdapter, dt As DataTable, bs As New BindingSource, cb As OleDbCommandBuilder
 5.     Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 6.         If cnn.State = ConnectionState.Closed Then
 7.             KetNoi()
 8.         End If
 9.         da = New OleDbDataAdapter("select * from SV", cnn)
 10.         da.Fill(dt)
 11.         cb = New OleDbCommandBuilder(da)
 12.         da.Update(dt)
 13.         dt.AcceptChanges()
 14.         dt.Clear()
 15.         dt.Dispose()
 16.         da.Dispose()
 17.         cnn.Close()
 18.         nguon()
 19.     End Sub
 20.     Sub KetNoi()
 21.         Dim str As String = "Provider= Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source = " & Application.StartupPath & "\db.mdb;"
 22.         Try
 23.             cnn = New OleDbConnection(str)
 24.             cnn.Open()
 25.         Catch ex As Exception
 26.             MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation)
 27.             cnn.Close()
 28.             Exit Sub
 29.         End Try
 30.     End Sub
 31.     Sub nguon()
 32.         On Error Resume Next
 33.         If cnn.State = ConnectionState.Closed Then
 34.             KetNoi()
 35.         End If
 36.         dt = New DataTable
 37.         da = New OleDbDataAdapter("select * from SV", cnn)
 38.         da.Fill(dt)
 39.         Me.DataGridView1.DataSource = dt
 40.         dt.Dispose()
 41.         da.Dispose()
 42.         cnn.Close()
 43.     End Sub
 44.  
 45.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 46.         nguon()
 47.     End Sub
 48. End Class
 49.  
 50. Public Class KetNoi
 51.     Dim cnn As OleDbConnection
 52.     Sub KetNoi()
 53.         Dim str As String = "Provider= Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source = " & Application.StartupPath & "\db.mdb;"
 54.         Try
 55.             cnn = New OleDbConnection(str)
 56.             cnn.Open()
 57.         Catch ex As Exception
 58.             MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation)
 59.             cnn.Close()
 60.             Exit Sub
 61.         End Try
 62.     End Sub
 63. End Class


Vui lòng cho mình hỏi với nhé.
Với code trên thì làm thế nào để biết được trong datagridview có sự thay đổi dữ liệu
Mục đích của việc trên là :
- Khi nào có sự thay đổi dữ liệu trên Datagridview thì cập nhật xuống CSDL luôn (khỏi cần nhấn nút lưu mới cập nhật dữ liệu).
( khi người dùng kết thúc sửa " xác định bằng cách khi người dùng thoát con trỏ ra khỏi ô đang sửa" thì nó sẽ cập nhật dữ liệu xuống CSDL luôn)
Không biết mình copy nguyên code của nút "Lưu" pass vào sự kiện CellEndEdit của datagridview dc ko?, có đạt yêu cầu ko?, có vấn đề gì phát sinh không?

tranxuanhoa
Posts: 7
Joined: Sat 06/06/2009 8:41 am
Has thanked: 1 time

Re: VB.Net và Access Database

Postby tranxuanhoa » Wed 18/04/2012 1:21 pm

Các anh xem hộ em lỗi "The ConnectionString property has not been initialized " này với ạ.
Báo lỗi ở dòng da.Update(dt)

 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Dim con As New OleDbConnection
 4.     ' Tạo đối tượng Datatable nhận dữ liệu trả về
 5.     Dim dt As New DataTable
 6.     ' Tạo bộ máy DataAdapter thực hiện command
 7.     Dim da As New OleDbDataAdapter
 8.     Dim adapter As New OleDbDataAdapter ' khai báo dataAdapter
 9.  
 10.  
 11.     'Tạo connection với Database
 12.     ' Connec cục bộ trong from
 13.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 14.         Dim con As New OleDbConnection()
 15.         Dim str As String = "Provider = Microsoft.JET.Oledb.4.0;" _
 16.                            & " Data source = " & Application.StartupPath & "\QLySV.mdb;"
 17.         con = New OleDbConnection(str)
 18.         con.Open() ' mở kết nối
 19.  
 20.         ' tạo command
 21.         Dim command As New OleDbCommand()
 22.         command.Connection = con ' Kết nối
 23.         command.CommandType = CommandType.Text
 24.         command.CommandText = " Select * From Lop "
 25.  
 26.         ' lam việc với dataGritdview
 27.         da.SelectCommand = command ' gán command cho da
 28.         da.Fill(dt)  'Nạp dữ liệu vào Table
 29.         DataGridView1.DataSource = dt 'Load dữ liệu lên DataGridview
 30.  
 31.         ' kỹ thuật DataBindinh
 32.         TxtMaLop.DataBindings.Clear()
 33.         TxtMaLop.DataBindings.Add("Text", dt, "MaLop") ' Ở đây ta cần binding textbox TxtMaLop với giá trị Text ở cột MaLop của Table
 34.         TxtTenLop.DataBindings.Clear()
 35.         TxtTenLop.DataBindings.Add("Text", dt, "TenLop")
 36.  
 37.     End Sub
 38.     Private Sub BtnThem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnThem.Click
 39.         Dim row As DataRow = dt.NewRow()
 40.  
 41.         ' tạo 1 row mới theo cấu trúc row trong dt
 42.         row("MaLop") = TxtMaLop.Text
 43.         row("TenLop") = TxtTenLop.Text
 44.         dt.Rows.Add(row) ' Add dữ liệu vào cấu trúc Row
 45.         DataGridView1.DataSource = dt 'Load dữ liệu lên DataGridview
 46.  
 47.         'tạo Command để update sự thay đổi của file nguồn
 48.         Dim commandInsert As New OleDbCommand
 49.         commandInsert.Connection = con  ' kết nối
 50.         commandInsert.CommandType = CommandType.Text
 51.         commandInsert.CommandText = " Insert into Lop values ( @MaLop, @TenLop) " ' truy vấn SQL
 52.  
 53.         ' Nạp giá trị cho tham số @MaLop thông qua giá trị của cột nguồn MaLop
 54.         commandInsert.Parameters.Add("@MaLop", OleDbType.VarChar, 20, "MaLop")
 55.         commandInsert.Parameters.Add("@TenLop", OleDbType.VarChar, 50, "TenLop")
 56.  
 57.         'Dùng da để áp đặt sự thay đổi vào file Data nguồn
 58.         da.InsertCommand = commandInsert
 59.         da.Update(dt)
 60.  
 61.     End Sub

Đây là Project của em : http://www.mediafire.com/?gbytxx54pf3t1sz

hungkutedn92
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 33
Joined: Wed 05/10/2011 1:34 pm

Re: VB.Net và Access Database

Postby hungkutedn92 » Sat 21/04/2012 11:40 am

Đây là code nút lưu của các textbox được hiển thị trong datagridview,mặc dù không báo lỗi nhưng khi chạy chương trình vẫn chưa hoạt động được.Ai có thể giúp mình tham khảo với,cám ơn nhiều
 1. Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
 2.         Call ket_noi()
 3.         Dim s As String = "Select * From Dangkyktx"
 4.         Dim dt As New DataTable("Dangkyktx")
 5.         Dim da As New OleDbDataAdapter(s, con)
 6.         da.Fill(dt)
 7.         Dim row As DataRow = dt.NewRow()
 8.         row("Madk") = TextBox1.Text
 9.         row("Masv") = TextBox2.Text
 10.         row("Hoten") = TextBox3.Text
 11.         row("Ngaysinh") = TextBox4.Text
 12.         row("Lopsh") = TextBox5.Text
 13.         row("Nienkhoa") = TextBox6.Text
 14.         row("Ngaydangky") = TextBox7.Text
 15.         row("Phong") = TextBox8.Text
 16.         row("Gioitinh") = RadioButton1.Text
 17.         dt.Rows.Add(row)
 18.         DataGridView1.DataSource = dt
 19.         Dim commandInsert As New OleDbCommand
 20.         commandInsert.Connection = con
 21.         commandInsert.CommandType = CommandType.Text
 22.         commandInsert.CommandText = "Insert Into Dangkyktx(Madk,Masv,Lopsh,Gioitinh,Hoten,Ngaysinh,Gioitinh,Nienkhoa,Ngaydangky,Phong) Values (@Madk,@Masv,@Lopsh,@Gioitinh,@Hoten,@Ngaysinh,@Gioitinh,@Nienkhoa,@Ngaydangky,@Phong)"
 23.         commandInsert.Parameters.Add("@Madk", OleDbType.Char).Value = TextBox1.Text
 24.         commandInsert.Parameters.Add("@Masv", OleDbType.VarChar).Value = TextBox2.Text
 25.         commandInsert.Parameters.Add("@Hoten", OleDbType.VarChar).Value = TextBox3.Text
 26.         commandInsert.Parameters.Add("@Ngaysinh", OleDbType.Date).Value = TextBox4.Text
 27.         commandInsert.Parameters.Add("@Lopsh", OleDbType.VarChar).Value = TextBox5.Text
 28.         commandInsert.Parameters.Add("@Nienkhoa", OleDbType.VarChar).Value = TextBox6.Text
 29.         commandInsert.Parameters.Add("@Ngaydangky", OleDbType.Date).Value = TextBox7.Text
 30.         commandInsert.Parameters.Add("@Phong", OleDbType.VarChar).Value = TextBox8.Text
 31.         da.InsertCommand = commandInsert
 32.         da.Update(dt)
 33.         Label11.Text = "Thanh công"
 34.         con.Close()

User avatar
HungNQ
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 16
Joined: Tue 18/10/2011 7:38 pm
Has thanked: 4 times

Re: VB.Net và Access Database

Postby HungNQ » Sun 28/07/2013 3:47 pm

Sao toàn bị lỗi ở phần da.Update(dt) thế này :((

vetthuongsau
Posts: 2
Joined: Tue 05/11/2013 9:55 am

Re: VB.Net và Access Database

Postby vetthuongsau » Sat 12/04/2014 10:25 am

anhtuyenbk wrote: 4. Command ( Lệnh ):
- Để cho chương trình biết ta cần làm những gì đối với Database như select. Insert.................
- Ví dụ đây là command dùng để Select hết tất cả dữ liệu trong bảng ra.

Code: Select all

Dim command As New OleDbCommand()        command.Connection = con ' Kết nối        command.CommandType = CommandType.Text  'Loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access        command.CommandText = "Select * From DanhsachSV" 'Lệnh cần làm với Database 
- Để sử dụng commnand được tốt các bạn cần phải nắm vững ngôn ngữ SQL (trong Box ebook có nhiều sách về SQL)
- Nạp tham số cho command --> Very very Important. Ví dụ

Code: Select all

command.CommandText = "Select * From DanhsachSV Where Name = @Name"

Ở đây ta có @Name là tham số mà ta cần phải điền giá trị cho nó, ta gán giá trị như sau

Code: Select all

commandInsert.Parameters.Add("@Name", OleDbType.VarChar).Value = txtName.Text

Vậy là ta đã gán giá trị từ Textbox txtName vào tham số @Name rồi đó

em làm from đăng nhập tới đây em ko biết row sao để có thể dang nhập.anh có thể giúp e với ko

Code: Select all

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form2
    Dim con As OleDbConnection
    'Tạo một đối tượng Datatable nhận dữ liệu trả về
    Dim dt As New DataTable("Nhanvien")
    'Tạo bộ máy DataAdapter thực hiện command
    Dim da As New OleDbDataAdapter()
    Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim str As String = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Users\Admin\Documents\Database1.accdb"
        con = New OleDbConnection(str)
        con.Open()
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim command As New OleDbCommand()
        command.Connection = con ' Kết nối
        command.CommandType = CommandType.Text  'loại lệnh sử dụng là Text hay là một query trong access
        command.CommandText = "Select Manv,Pass  From Nhanvien where Manv=@Ma and Pass=@p"
        command.Parameters.Add("@Ma", OleDbType.VarChar).Value = TextBox1.Text
        command.Parameters.Add("@p", OleDbType.VarChar).Value = TextBox2.Text

    End Sub
End Class

canhenvn
Posts: 2
Joined: Mon 07/04/2014 9:20 am

Re: VB.Net và Access Database

Postby canhenvn » Tue 15/04/2014 3:30 pm

Bạn ơi. Có thể chỉ cách giúp mình làm các thêm, lưu sửa xoá trên VB.NET 2010 với database là Acess đc chứ? Mình làm bài tập lớn mà mãi ko làm đc. Cuối tuần sau nộp rồi :). Mình đọc hướng dẫn của bạn nhưng vẫn ko làm đc,
Tks nhiều
Ym/Skype: thinhbv_it
Email: canhenvn@gmail.com

User avatar
deptraithongminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 143
Joined: Tue 02/07/2013 4:58 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 17 times
Been thanked: 1 time

Re: VB.Net và Access Database

Postby deptraithongminh » Fri 09/05/2014 3:11 pm

bây giờ mình có 1 csdl gồm nhiều row mình muốn xoá 1 lần là xoá hết sạch nguyên cái bảng thì làm sao ?

ngocdiengv
Posts: 2
Joined: Wed 05/06/2013 12:31 am

Re: VB.Net và Access Database

Postby ngocdiengv » Fri 01/08/2014 2:37 pm

anh ơi em mới tham gia cũng tự mò mẫm tìm hiểu vb.net em đọc code của anh thấy ngắn gon rễ hiểu nhưng em viết và chạy thử thì báo không mở được kết nối ảnh có thể làm một project mẫu đính kem theo để em tham khảo được khổng? cảm ơn anh nhiều. em đang rất cần các ví dụ về kết nối csdl access với vb.net. em đang dùng vb.net 2005 anh làm ơn gửi dùm ví dụ mẫu lên hoặc gửi vào Mail cho em với. địa chỉ là: ngocdiengv@gmail.com


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests