• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Truyền tin RS232 Dùng VB.NET

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

hoangrong89
Posts: 1
Joined: Thu 08/05/2014 1:43 pm

Truyền tin RS232 Dùng VB.NET

Postby hoangrong89 » Tue 27/05/2014 3:27 pm

[RS232][/RS232]
[Hoangrong89]Sưu tầm[/TacGia]
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
[tomtat][Chương trình cơ bản về RS232.Hy vọng giúp được bạn nào mới làm quen về truyền tin RS232 trong VB.NET]

Attachments
RS232.rar
(176.49 KiB) Downloaded 344 times
RS232_VB.NET.rar
Vi làm cho cty nhật nên trong đó có các cmt bằng tiếng nhật. (^-^).
(179.33 KiB) Downloaded 346 timesbongtoi_9x01
Posts: 1
Joined: Thu 10/07/2014 10:00 pm

Re: Truyền tin RS232 Dùng VB.NET

Postby bongtoi_9x01 » Thu 10/07/2014 10:07 pm

thank you !


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests