• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Các bài viết hướng dẫn về Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby miucon20 » Thu 19/09/2013 7:37 pm

tanta wrote:Mình không có .Net Frame 4 nên mở lên không coi được. Trước mình cũng bị lỗi này và thấy hầu như các bạn đều vấp phải lỗi này, ở các bài trước thấy bạn kirato cũng bị vây. Nguyên nhân là do:
1. Name space: Trong vb.net tên project mặc định giống như tên namespace, tuy nhiên cũng có vài trường hợp do bạn đổi tên project mà quên đổi tên namespace. Trong trường hợp của bạn namespace là: "WindowsApplication1" chứ không phải là "quyetngthanh"
Mình không có ý nói cách làm của bạn thuongbat la dở nhưng bạn không nên lấy đường dẫn của file report theo namespace mà nên lấy chính xác đường dẫn của nó:
Thay dòng này:
  1. ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "quyetngthanh.Report1.rdlc"

bằng:
[vbnet]ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Application.StartupPath & "\Report1.rdlc"[/vbnet] ' File report nằm trong thư mục Bin/Debug
Còn các lỗi thuộc về truy vần để đổ dữ liệu từ database vào datatable mình không kiểm tra.
PS: Tranh thủ cướp cơm của bạn thuongbat :)) :)) :)) :)) :))


Mình làm nó báo lỗi đường dẫnnguyentrinhthu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 105
Joined: Wed 23/04/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không? <tiếp theo

Postby nguyentrinhthu » Fri 20/09/2013 8:25 am

nguyentrinhthu wrote:Sao lúc thiết kế mình kéo reportView vào nhưng nó ko hiển thị lên trên Fom như bạn hứong dẫn mà chỉ hiển thị phía dưới form thôi. nên lúc hiển thị trắng trơn bạn thuong bat nhỉ

cái này mình thiết kế cũng thế. nó chỉ nằm 1 icon phía dưới, nó ko hiển thi lên. như thế này nè. Mình thì phải tạo Project mới, nhúng vào rồi mới copy sang đề án mình vừa tạo thì được. chứ tại đề án ko được. Mình nghĩ do trong đề án có sử duunjg crystal repot nen khong dc
Attachments
nhung repot.png
nhung repot.png (9.55 KiB) Viewed 7115 times

nguyentrinhthu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 105
Joined: Wed 23/04/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby nguyentrinhthu » Fri 20/09/2013 8:33 am

mà không có ai giải quyết cái cộng tài khoản cho mình với nhỉ???

User avatar
tanta
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 302
Joined: Wed 12/11/2008 10:08 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 19 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby tanta » Sat 21/09/2013 7:29 pm

nguyentrinhthu wrote:à quên. do mình chưa đọc kỹ phần thảo luận. bấm f4 tại ô được chọn là OK. híc. Nhưng nhờ mọi người làm phần cộng cho mình với


Report của .Net không hỗ trợ chức năng như bạn yêu cầu được, ngay cả Merger các column nó còn không hỗ trợ nữa là......Nó chỉ hỗ trợ Sum các column thôi.
Còn yêu cầu như bạn nói nên sử dụng Dev may ra còn hỗ trợ, nhưng mình thấy độ phức tạp là khá cao đấy, bạn nên thay đồi sang giải pháp khác xem.

User avatar
tanta
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 302
Joined: Wed 12/11/2008 10:08 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 19 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby tanta » Sat 21/09/2013 7:30 pm

miucon20 wrote:
tanta wrote:Mình không có .Net Frame 4 nên mở lên không coi được. Trước mình cũng bị lỗi này và thấy hầu như các bạn đều vấp phải lỗi này, ở các bài trước thấy bạn kirato cũng bị vây. Nguyên nhân là do:
1. Name space: Trong vb.net tên project mặc định giống như tên namespace, tuy nhiên cũng có vài trường hợp do bạn đổi tên project mà quên đổi tên namespace. Trong trường hợp của bạn namespace là: "WindowsApplication1" chứ không phải là "quyetngthanh"
Mình không có ý nói cách làm của bạn thuongbat la dở nhưng bạn không nên lấy đường dẫn của file report theo namespace mà nên lấy chính xác đường dẫn của nó:
Thay dòng này:
  1. ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "quyetngthanh.Report1.rdlc"

bằng:
[vbnet]ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Application.StartupPath & "\Report1.rdlc"[/vbnet] ' File report nằm trong thư mục Bin/Debug
Còn các lỗi thuộc về truy vần để đổ dữ liệu từ database vào datatable mình không kiểm tra.
PS: Tranh thủ cướp cơm của bạn thuongbat :)) :)) :)) :)) :))


Mình làm nó báo lỗi đường dẫnLỗi đường dẫn bạn xem file report đặt trong thư mục Bin/Debug chưa

nguyentrinhthu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 105
Joined: Wed 23/04/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby nguyentrinhthu » Mon 23/09/2013 2:17 pm

tanta wrote:
nguyentrinhthu wrote:à quên. do mình chưa đọc kỹ phần thảo luận. bấm f4 tại ô được chọn là OK. híc. Nhưng nhờ mọi người làm phần cộng cho mình với


Report của .Net không hỗ trợ chức năng như bạn yêu cầu được, ngay cả Merger các column nó còn không hỗ trợ nữa là......Nó chỉ hỗ trợ Sum các column thôi.
Còn yêu cầu như bạn nói nên sử dụng Dev may ra còn hỗ trợ, nhưng mình thấy độ phức tạp là khá cao đấy, bạn nên thay đồi sang giải pháp khác xem.

cám ơn bạn tan. híc có lẽ fai cộng trong table rồi bắn ra thôi. chứ giờ thay đổi là cả vấn đề. vì nó liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa, còn hệ trọng hơn. huhuhu...

nguyentrinhthu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 105
Joined: Wed 23/04/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby nguyentrinhthu » Mon 23/09/2013 2:31 pm

tanta wrote:
miucon20 wrote:
tanta wrote:Mình không có .Net Frame 4 nên mở lên không coi được. Trước mình cũng bị lỗi này và thấy hầu như các bạn đều vấp phải lỗi này, ở các bài trước thấy bạn kirato cũng bị vây. Nguyên nhân là do:
1. Name space: Trong vb.net tên project mặc định giống như tên namespace, tuy nhiên cũng có vài trường hợp do bạn đổi tên project mà quên đổi tên namespace. Trong trường hợp của bạn namespace là: "WindowsApplication1" chứ không phải là "quyetngthanh"
Mình không có ý nói cách làm của bạn thuongbat la dở nhưng bạn không nên lấy đường dẫn của file report theo namespace mà nên lấy chính xác đường dẫn của nó:
Thay dòng này:
  1. ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "quyetngthanh.Report1.rdlc"

bằng:
[vbnet]ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Application.StartupPath & "\Report1.rdlc"[/vbnet] ' File report nằm trong thư mục Bin/Debug
Còn các lỗi thuộc về truy vần để đổ dữ liệu từ database vào datatable mình không kiểm tra.
PS: Tranh thủ cướp cơm của bạn thuongbat :)) :)) :)) :)) :))


Mình làm nó báo lỗi đường dẫnLỗi đường dẫn bạn xem file report đặt trong thư mục Bin/Debug chưa

mình làm theo tanta mà ko duoc nhỉ. mà kiểm tra trong thư mục debug có file rdlc đâu ta. trả lại như cũ lại được.ko biet tanta thiết lập nhưthe mà đã tét chưa vậy ta

nguyentrinhthu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 105
Joined: Wed 23/04/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby nguyentrinhthu » Mon 23/09/2013 4:36 pm

nguyentrinhthu wrote:à quên. do mình chưa đọc kỹ phần thảo luận. bấm f4 tại ô được chọn là OK. híc. Nhưng nhờ mọi người làm phần cộng cho mình với

Mình nghĩ ra cách này:
khai báo paramete tongso.
thực hiện câu truy vấn để lấy tổng số, rồi cuối cùng gán lên
code nhu thế này:
Dim ts As New SqlDataAdapter("select sum(dudaunong) as dudauno,sum(dudaucong),sum(psnng),sum(pscng),sum(ducuoinong),sum(ducuoicong) from sodudau where ngaylv=convert(datetime,'" & nglv & "',101) and LEN(sotk)=1 ", cs)
Dim tbl As New Data.DataTable
ts.Fill(tbl)
tongsono = tbl.Rows(0).Item("dudauno").ToString
các bạn xem có được khong.
Nhưng mình chưa biết cách lấy 1 giá trị trong table như thế này có đúng ko????

User avatar
tanta
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 302
Joined: Wed 12/11/2008 10:08 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 19 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby tanta » Mon 23/09/2013 10:21 pm

nguyentrinhthu wrote:
nguyentrinhthu wrote:à quên. do mình chưa đọc kỹ phần thảo luận. bấm f4 tại ô được chọn là OK. híc. Nhưng nhờ mọi người làm phần cộng cho mình với

Mình nghĩ ra cách này:
khai báo paramete tongso.
thực hiện câu truy vấn để lấy tổng số, rồi cuối cùng gán lên
code nhu thế này:
Dim ts As New SqlDataAdapter("select sum(dudaunong) as dudauno,sum(dudaucong),sum(psnng),sum(pscng),sum(ducuoinong),sum(ducuoicong) from sodudau where ngaylv=convert(datetime,'" & nglv & "',101) and LEN(sotk)=1 ", cs)
Dim tbl As New Data.DataTable
ts.Fill(tbl)
tongsono = tbl.Rows(0).Item("dudauno").ToString
các bạn xem có được khong.
Nhưng mình chưa biết cách lấy 1 giá trị trong table như thế này có đúng ko????


Đổi lại như sau:
tongsono = tbl.row(0)("dudauno").tostring

User avatar
tanta
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 302
Joined: Wed 12/11/2008 10:08 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 19 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby tanta » Mon 23/09/2013 10:28 pm

nguyentrinhthu wrote:
tanta wrote:
miucon20 wrote:
tanta wrote:Mình không có .Net Frame 4 nên mở lên không coi được. Trước mình cũng bị lỗi này và thấy hầu như các bạn đều vấp phải lỗi này, ở các bài trước thấy bạn kirato cũng bị vây. Nguyên nhân là do:
1. Name space: Trong vb.net tên project mặc định giống như tên namespace, tuy nhiên cũng có vài trường hợp do bạn đổi tên project mà quên đổi tên namespace. Trong trường hợp của bạn namespace là: "WindowsApplication1" chứ không phải là "quyetngthanh"
Mình không có ý nói cách làm của bạn thuongbat la dở nhưng bạn không nên lấy đường dẫn của file report theo namespace mà nên lấy chính xác đường dẫn của nó:
Thay dòng này:
  1. ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "quyetngthanh.Report1.rdlc"

bằng:
[vbnet]ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Application.StartupPath & "\Report1.rdlc"[/vbnet] ' File report nằm trong thư mục Bin/Debug
Còn các lỗi thuộc về truy vần để đổ dữ liệu từ database vào datatable mình không kiểm tra.
PS: Tranh thủ cướp cơm của bạn thuongbat :)) :)) :)) :)) :))


Mình làm nó báo lỗi đường dẫnLỗi đường dẫn bạn xem file report đặt trong thư mục Bin/Debug chưa

mình làm theo tanta mà ko duoc nhỉ. mà kiểm tra trong thư mục debug có file rdlc đâu ta. trả lại như cũ lại được.ko biet tanta thiết lập nhưthe mà đã tét chưa vậy ta


File rdlc là do bạn lưu vào đâu là nó nằm ở đó. Sở dĩ mình đặt trong thư mục Bin/Debug là để sau này khi đóng gói chương trình thì nó sẽ nằm cùng cấp với file exe, hơn nữa quá trình rebuil project thì nó cũng sẽ vào đó thôi.
Nếu bạn cố tình đặt nó nằm ở chỗ khác, với một đường dẫn cố định: "C://........." sau này đưa sang máy khác chạy bạn cũng sẽ cần phải đưa file rdlc đúng với đường dẫn mà bạn code.
Còn muốn cụ thể hơn bạn download demo tại đây:
viewtopic.php?f=8&t=27035#p140341

Hơn nữa, trong lập trình, kỵ nhất là bạn đưa vào code các đường dẫn cố định

mtvonline
Posts: 4
Joined: Fri 02/12/2011 10:07 am

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby mtvonline » Tue 08/10/2013 11:10 am

Cho mình hỏi. Mình muốn hiển thị tên GROUP theo hàng ngang chứ không hiển thị tên GROUP theo hàng dọc thì phải làm như thế nào?? Như hình ở link dưới ấy.
https://docs.google.com/file/d/0B202OBoZSs9UNDhUTkltTGxkeU0/edit?usp=drive_web

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby miucon20 » Thu 24/10/2013 2:43 pm

Mình làm theo cách của ban nó báo lỗi này
viewtopic.php?f=8&t=28157
giúp với

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby miucon20 » Thu 24/10/2013 2:54 pm

tanta wrote:
miucon20 wrote:
tanta wrote:Mình không có .Net Frame 4 nên mở lên không coi được. Trước mình cũng bị lỗi này và thấy hầu như các bạn đều vấp phải lỗi này, ở các bài trước thấy bạn kirato cũng bị vây. Nguyên nhân là do:
1. Name space: Trong vb.net tên project mặc định giống như tên namespace, tuy nhiên cũng có vài trường hợp do bạn đổi tên project mà quên đổi tên namespace. Trong trường hợp của bạn namespace là: "WindowsApplication1" chứ không phải là "quyetngthanh"
Mình không có ý nói cách làm của bạn thuongbat la dở nhưng bạn không nên lấy đường dẫn của file report theo namespace mà nên lấy chính xác đường dẫn của nó:
Thay dòng này:
  1. ReportViewer1.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "quyetngthanh.Report1.rdlc"

bằng:
[vbnet]ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Application.StartupPath & "\Report1.rdlc"[/vbnet] ' File report nằm trong thư mục Bin/Debug
Còn các lỗi thuộc về truy vần để đổ dữ liệu từ database vào datatable mình không kiểm tra.
PS: Tranh thủ cướp cơm của bạn thuongbat :)) :)) :)) :)) :))


Mình làm nó báo lỗi đường dẫnLỗi đường dẫn bạn xem file report đặt trong thư mục Bin/Debug chưa

Mình làm được rùi nhưng đóng gói cài lên máy khac phát sinh lỗi

Code: Select all

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
Microsoft.Reporting.WinForms.LocalProcessingException: An error occurred during local report processing. ---> Microsoft.Reporting.DefinitionInvalidException: The definition of the report '' is invalid. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: An unexpected error occurred in Report Processing. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
   at Microsoft.ReportingServices.ReportIntermediateFormat.Persistence.IntermediateFormatWriter.Write(Object obj, Boolean verify, Boolean assertOnInvalidType)
   at Microsoft.ReportingServices.ReportIntermediateFormat.Persistence.IntermediateFormatWriter.WriteVariantOrPersistable(Object obj)
   at Microsoft.ReportingServices.ReportPublishing.ReportPublishing.CreateHashForCachedDataSets()
   at Microsoft.ReportingServices.ReportPublishing.ReportPublishing.InternalCreateIntermediateFormat(Stream definitionStream, RdlUpgradeState upgradeState, String& description, String& language, ParameterInfoCollection& parameters, DataSourceInfoCollection& dataSources, DataSetInfoCollection& sharedDataSetReferences, UserLocationFlags& userReferenceLocation, ArrayList& dataSetsName, Boolean& hasExternalImages, Boolean& hasHyperlinks, Byte[]& dataSetsHash)
   at Microsoft.ReportingServices.ReportPublishing.ReportPublishing.CreateIntermediateFormat(Byte[] definition, String& description, String& language, ParameterInfoCollection& parameters, DataSourceInfoCollection& dataSources, DataSetInfoCollection& sharedDataSetReferences, UserLocationFlags& userReferenceLocation, ArrayList& dataSetsName, Boolean& hasExternalImages, Boolean& hasHyperlinks, Byte[]& dataSetsHash)
   at Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessing.CompileOdpReport(PublishingContext reportPublishingContext, IDataProtection dataProtection, PublishingErrorContext errorContext, String& reportDescription, String& reportLanguage, ParameterInfoCollection& parameters, DataSourceInfoCollection& dataSources, DataSetInfoCollection& sharedDataSetReferences, UserLocationFlags& userReferenceLocation, ArrayList& dataSetsName, Boolean& hasExternalImages, Boolean& hasHyperlinks, Byte[]& dataSetsHash)
   at Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessing.CreateIntermediateFormat(PublishingContext reportPublishingContext, IDataProtection dataProtection)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessing.CreateIntermediateFormat(PublishingContext reportPublishingContext, IDataProtection dataProtection)
   at Microsoft.Reporting.ReportCompiler.CompileReport(ICatalogItemContext context, Byte[] reportDefinition, Boolean generateExpressionHostWithRefusedPermissions, ControlSnapshot& snapshot)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Microsoft.Reporting.ReportCompiler.CompileReport(ICatalogItemContext context, Byte[] reportDefinition, Boolean generateExpressionHostWithRefusedPermissions, ControlSnapshot& snapshot)
   at Microsoft.Reporting.LocalService.GetCompiledReport(PreviewItemContext itemContext, Boolean rebuild, ControlSnapshot& snapshot)
   at Microsoft.Reporting.LocalService.CompileReport()
   at Microsoft.Reporting.LocalService.Microsoft.Reporting.ILocalProcessingHost.CompileReport()
   at Microsoft.Reporting.WinForms.LocalReport.EnsureExecutionSession()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Microsoft.Reporting.WinForms.LocalReport.EnsureExecutionSession()
   at Microsoft.Reporting.WinForms.LocalReport.SetParameters(IEnumerable`1 parameters)
   at HN2TSoft.mdmenu.ks_bansao_dk() in E:\Soft\Thiet ke\QLHT_DS_CHUAN_c\Duan\Duan\Modules\mdmenu.vb:line 87
   at HN2TSoft.frmKSdangky.mnuBansao_Click(Object sender, EventArgs e) in E:\Soft\Thiet ke\QLHT_DS_CHUAN_c\Duan\Duan\Form\frmKSdangky.vb:line 509
   at System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
HN2TSoft
    Assembly Version: 3.0.0.0
    Win32 Version: 3.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HN2TSoft/HN2TSoft.exe
----------------------------------------
DevComponents.DotNetBar2
    Assembly Version: 11.0.0.0
    Win32 Version: 11.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/HN2TSoft/DevComponents.DotNetBar2.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 11.0.50709.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Core
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
Accessibility
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Data
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Transactions
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Numerics
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
Microsoft.ReportViewer.WinForms
    Assembly Version: 11.0.0.0
    Win32 Version: 11.0.2802.16 ((RS_DEVDIV).120624-0423 )
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ReportViewer.WinForms/11.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.ReportViewer.WinForms.dll
----------------------------------------
Microsoft.ReportViewer.Common
    Assembly Version: 11.0.0.0
    Win32 Version: 11.0.2802.16 ((RS_DEVDIV).120624-0423 )
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.ReportViewer.Common/11.0.0.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.ReportViewer.Common.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

Bạn đọc lỗi giải thích giúp mình với
viewtopic.php?f=8&t=28157

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby miucon20 » Thu 24/10/2013 10:48 pm

thuongbat wrote:Để chạy được reportviewer, ngoài 2 file DLL nói trên, bạn cần phải copy thêm file Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll sang máy khách thì nó mới chạy được.

Có 2 cách để xử lý như sau:
1. Cách 1: Cài đặt ReportViewer trên máy khách
Bạn copy file Reportviewer.exe ở thư mục C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bootstrapper\Packages\ReportViewer trên máy của bạn (Có thể phải tìm trong Program Files(x86) với máy cài win64bit) sang máy khách. Sau đó chạy file này để cài đặt. Sau đó có thể chạy chương trình bình thường.
- ưu điểm:
+ đơn giản, dễ làm
+ chỉ cần cài 1 lần là tất cả các chương trình khác có sử dụng reportviewer đều chạy được
+ không cần copy 2 file DLL như bạn đã nói ở trên theo nữa
- Nhược điểm: bạn cần có quyền admin của máy khách để cài reportviewer.exe vì nó sẽ cài 1 số DLL vào GAC
2. Cách 2: copy các DLL cần thiết vào thư mục chạy chương trình của bạn (bao gồm 2 file bạn đã nói ở trên) và file Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll
Bạn có thể lấy file Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll theo cách sau:
+ Lấy file Reportviewer.exe trên máy của bạn (xem cách 1 để biết vị trí của file này ở đâu)
+ Dùng một chương trình giải nén (Winrar, Winzip, 7zip - mình đã kiểm tra thành công với 7zip, còn các chương trình khác chưa kiểm tra :D) giải nén file exe này ra
+ trong các file đã giải nén được có file reportviewer_redist2010core.cab, tiếp tục giải nén file này ra
+ trong các file giải nén được ở lần 2, có file FL_Microsoft_ReportViewer_ProcessingObject_125592_125592_x86_ln.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Bạn đổi tên file này thành Microsoft.ReportViewer.ProcessingObjectModel.dll và copy vào thư mục chạy chương trình của bạn
- Ưu điểm:
+ không phải cài reportviewer thủ công trên máy khách
- nhược điểm:
+ cách làm hơi loằng ngoằng 1 chút
+ nếu nhiều chương trình cùng sử dụng reportviewer theo cách này thì trên máy khách sẽ có nhiều file DLL giống nhau => tốn ổ cứng 1 tí

Sao máy mình không có nhỉ có v7.0A, v8.0 và v8.0A trong v7.0A thì không có Bootstrapper\Packages\ReportViewer trong v8.0A thì có Bootstrapper\Packages\ReportViewer nhưng lại không thấy có file Reportviewer.exe làm thế nào đây mình dùng cách 2 copy theo ứng dụng nhưng vẫn lỗi. Mình tìm file Reportviewer.exe tải về máy cài vào vẫn không thay đổi tuy ứng dụng của mình test trên máy thiết kế vẫn ngon lành ko có lỗi chán quá

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby miucon20 » Tue 29/10/2013 3:01 pm

mình có 1 truy vấn

Code: Select all

SELECT ab_thanhvien.ten_thanh_vien, ab_thanhvien.gioi_tinh, IIf((2013-Right([nam_sinh],4))<16,[Nam_sinh],"") AS tuoi16, IIf((2013-Right([nam_sinh],4))>60,[Nam_sinh],"") AS tuoi60
FROM ab_thanhvien
GROUP BY ab_thanhvien.ten_thanh_vien, ab_thanhvien.gioi_tinh, IIf((2013-Right([nam_sinh],4))>60,[Nam_sinh],""), ab_thanhvien.nam_sinh;

bằng access bây giờ mình muốn gọi trực tiếp vào report và hiển thị lên các parama tương ứng các fel thì làm như thế nào các bác

miucon20
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 193
Joined: Fri 04/06/2010 12:35 pm
Has thanked: 27 times
Been thanked: 1 time

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby miucon20 » Thu 07/11/2013 10:18 pm

Chán nhỉ truyền trực tiếp CSDL vào Report mà ko ai giúp.

TuyenNguyen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 21
Joined: Thu 08/08/2013 3:04 pm
Has thanked: 13 times

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby TuyenNguyen » Wed 11/12/2013 9:42 am

Mọi người ơi,
Chỉ giúp e làm cái subreport với... e đang xài VS2010, nếu làm dc trên xrSubreport của DevExpress thì hay quá..
E đang cần ghép 2 cái report vào 1 cái report chính, mà khi e bỏ source cho Subreport thì nó báo lỗi, k tìm thấy report nguồn, và phá luôn cái Design, e phải Crl+Z.
Giúp e với

delynie
Posts: 1
Joined: Fri 21/06/2013 10:29 am

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby delynie » Thu 19/12/2013 9:45 am

Các bạn cho mình hỏi là làm sao để lặp lại 1 report, mỗi 1 report lặp lại thì là 1 trang và cùng xuất hiện trên cùng 1 viewer. Số lần lặp thì được nhập khi bấm vào button sẽ hiện bảng inputbox yêu cầu nhập số lần, sau khi ok thì viewer sẽ hiện số report đúng với số mình lần mình nhập

Minh hoạ cho nó dễ hiểu ạ

Nhập 1 thì sẽ hiện như hình dưới
Image

Còn nhập 2 thì nó sẽ hiện như hình dưới
Image

nguyenvudtd
Posts: 2
Joined: Sat 11/05/2013 10:48 am

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby nguyenvudtd » Mon 06/01/2014 10:59 am

hi
Tôi đang làm ứng dụng sử dụng report trong vb.net. Khi tôi đã tạo được file exe rồi. nhưng tôi muốn chỉnh sửa file report có đuôi .RDLC không cần phải mở phần mềm visual studio thì tôi phải làm thế nào. Hi vọng mọi người có thể giúp tôi.
Thanks

bigshow2000
Posts: 2
Joined: Sat 04/02/2012 9:36 pm

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Postby bigshow2000 » Fri 10/01/2014 10:40 pm

cách tạo report của bạn rất là tốn thời gian và không hiệu quả, bạn làm để chơi thì được, nhưng nếu làm để thương mại thì mình nghĩ phải suy nghĩ lại cách này, tất nhiên mình có cách làm report hay hơn rất nhiều.


Return to “[.NET] Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest