Page 1 of 1

lỗi khi nhập dữ liệu trong VB 6.0

Posted: Fri 25/07/2014 9:29 am
by bomliv
Sư phụ nào chỉ giáo giúp em với. em sửa code bai "quản lý nhân viên" download trên mạng thành bài của mình. về thay đổi csdl, xong roài nhập dữ liệu trong Hồ Sơn Nhân Viên mà báo lỗi (menu Hồ Sơ/Hồ sơ nhân viên) . mình loay hoay gàn tháng nay mà ko biết sửa thế nào. mình hơi rốt môn này lắm. bài của mình đây. sư phụ nào xem roài chỉnh giúp mình nhé. Thankyou
(user:admin
pass:admin)