• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo game Score

Các bài viết hướng dẫn, giúp các bạn hiểu và tiếp cận với Visual Basic nhanh hơn
Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Tạo game Score

Gửi bàigửi bởi NTN » T.Bảy 08/02/2014 10:09 am

333.rar
Game Score 333
(1.79 MiB) Đã tải 317 lần
Hình ảnh
Đầu tiên các bạn tạo giao diện như trên !
gồm :
+3 label như khung to chứa 3 số 0 trên! :-/
+ 2 label đặt tên lần lượt là Won và Lost như trên ! :)
+ và 2 label phần (Name) lần lượt là won và lost :))
+ 3 nút Command3 như trên !
Phần còn lại các bạn tự chỉnh sửa Giao Diện cho đẹp nhé ! X(
- Command 1 các bạn thêm code sau :

Mã: Chọn hết

Private Sub Command1_Click()
Label1.Caption = Int(Rnd * 10)
Label2.Caption = Int(Rnd * 10)
Label3.Caption = Int(Rnd * 10)
If (Label1.Caption = 3) Or (Label2.Caption = 3) Or (Label3.Caption = 3) Then
won.Caption = won.Caption + 1
MsgBox "You win !", vbInformation, "Winner"
Else
Beep
lost.Caption = lost.Caption + 1
End If
Open "C:\Score.txt" For Append As #1
Print #1, "..................You Win !........................"
Print #1, "Won :"; won
Print #1, "Lost :"; lost
Close #1
End Sub


- Command2 các bạn thêm code sau :

Mã: Chọn hết

Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub


- Command3 các bạn thêm code sau :

Mã: Chọn hết

Private Sub Command3_Click()
won.Caption = "0"
lost.Caption = "0"
Kill "C:\Score.txt"
End Sub


Và cuối cùng các bạn thêm đoạn code sau :

Mã: Chọn hết

Private Sub Form_Load()
On Error GoTo NoFile
      Randomize
     
     
      Dim sFile As String
      Dim Blank As String
      Dim iScore As String
      Dim nScore As String
      Dim iFileNum As Integer
     
      sFile = "C:\Score.txt"
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Line Input #iFileNum, Blank
      Line Input #iFileNum, iScore
      Line Input #iFileNum, nScore
      Close #iFileNum
      won.Caption = iScore
      lost.Caption = nScore
NoFile:
      If Err.Number = 5 Then
      sFile = "C:\Score.txt"
      iScore = 0
      nScore = 0
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Write #iFileNum, Score
      Close #iFileNum
End If
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

Dim sFile As String
Dim Score As String
Dim iFileNum As Integer

sFile = "C:\Score.txt"
Score = vbCrLf & won.Caption & vbCrLf & lost.Caption & vbCrLf

iFileNum = FreeFile
Open sFile For Output As iFileNum
Write #iFileNum, Score
Close #iFileNum
End Sub
=))

Vậy là các bạn đã xong nhé !

Hoặc các bạn có thể coppy toàn bộ code sau vào Form :

Mã: Chọn hết

Private Sub Command1_Click()
Label1.Caption = Int(Rnd * 10)
Label2.Caption = Int(Rnd * 10)
Label3.Caption = Int(Rnd * 10)
If (Label1.Caption = 3) Or (Label2.Caption = 3) Or (Label3.Caption = 3) Then
won.Caption = won.Caption + 1
MsgBox "You win !", vbInformation, "Winner"
Else
Beep
lost.Caption = lost.Caption + 1
End If
Open "C:\Score.txt" For Append As #1
Print #1, "..................You Win !........................"
Print #1, "Won :"; won
Print #1, "Lost :"; lost
Close #1
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Command3_Click()
won.Caption = "0"
lost.Caption = "0"
Kill "C:\Score.txt"
End Sub

Private Sub Form_Load()
On Error GoTo NoFile
      Randomize
     
     
      Dim sFile As String
      Dim Blank As String
      Dim iScore As String
      Dim nScore As String
      Dim iFileNum As Integer
     
      sFile = "C:\Score.txt"
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Line Input #iFileNum, Blank
      Line Input #iFileNum, iScore
      Line Input #iFileNum, nScore
      Close #iFileNum
      won.Caption = iScore
      lost.Caption = nScore
NoFile:
      If Err.Number = 5 Then
      sFile = "C:\Score.txt"
      iScore = 0
      nScore = 0
     
      iFileNum = FreeFile
      Open sFile For Input As iFileNum
      Write #iFileNum, Score
      Close #iFileNum
End If
End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

Dim sFile As String
Dim Score As String
Dim iFileNum As Integer

sFile = "C:\Score.txt"
Score = vbCrLf & won.Caption & vbCrLf & lost.Caption & vbCrLf

iFileNum = FreeFile
Open sFile For Output As iFileNum
Write #iFileNum, Score
Close #iFileNum
End Sub

Private Sub Label2_Click()

End Sub

Private Sub Label3_Click()

End SubVà các bạn cũng có tải Score phía dưới !

Và quy trình chơi cũng rất đơn giản đấy !
Các bạn chỉ cần nhấn nút Roll để quay nếu có chữ số 3 trong đó thì bạn sẽ thắng !

- Lost là số lần bạn quay !
-Won là số lần bạn thắng !

- Satrt new Score để chơi lại !
- End chắc ai cũng biết rồi hé !
Chúc các bạn thành công nếu thay like giùm mình nhé !Hình đại diện của người dùng
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 375
Ngày tham gia: T.Hai 03/02/2014 10:23 pm
Đến từ: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 5 time
Been thanked: 14 time
Liên hệ:

Re: Tạo game Score

Gửi bàigửi bởi HaiVB6 » T.Bảy 08/02/2014 10:38 am

Tôi vẫn chưa hiểu luật chơi!Bạn có thể chỉ được không?

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Tạo game Score

Gửi bàigửi bởi NTN » T.Bảy 08/02/2014 10:50 am

Đơn giản bạn ạ ! chỉ cần nhấn Roll đến khi nào trong 3 số có chữ số 3 vậy là bạn đã thắng !

Hình đại diện của người dùng
HaiVB6
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 375
Ngày tham gia: T.Hai 03/02/2014 10:23 pm
Đến từ: [Gia Đông] - [Thuận Thành] - [Bắc Ninh]
Has thanked: 5 time
Been thanked: 14 time
Liên hệ:

Re: Tạo game Score

Gửi bàigửi bởi HaiVB6 » T.Bảy 15/02/2014 11:32 am

Thế còn khi nào Thua?

Hình đại diện của người dùng
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Tư 05/02/2014 3:43 pm
Đến từ: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 19 time
Been thanked: 7 time
Liên hệ:

Re: Tạo game Score

Gửi bàigửi bởi NTN » CN 02/03/2014 7:13 am

TRong đây không có thua chỉ có không trúng hà !


Quay về “[VB] Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách