Page 1 of 1

Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Posted: Thu 12/09/2019 9:37 am
by dong
Trong mạng LAN có nhiều máy tính, chỉ có vài máy tính khi để IP tĩnh máy tính không có kết nối mạng nhưng để IP động thì máy tính hoạt động bình thường, lỗi này khắc phục như thế nào ?

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Posted: Fri 13/09/2019 12:01 pm
by ncxn
Cái này có nhiều nguyên nhân lắm
Ví dụ: khách subnet mask, dns, network, cơ chế cấp phát DHCP , WAN model config, model ip range ...

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Posted: Fri 13/09/2019 2:52 pm
by dong
Trong cty mình có 50 máy tính các máy đó mình thiết lập IP tĩnh như nhau, cùng lớp mạng, cùng subnet mask, cùng dns và DHCP có lớp mạng trong dãy IP của 50 máy đó luôn nhưng chỉ bị vài máy bị hiện tượng này còn phần WAN model config mình nghĩ không có vấn đề gì vì khi đặt IP tĩnh máy bị lỗi không vào được mạng LAN, nếu đặt IP động thì vào được LAN nếu có LAN thì có internet (WAN). Trước kia các máy bị lỗi vẫn chạy bình thường với IP tĩnh đó, nói chung các máy đó đặt IP tĩnh lúc vào được mạng lúc không vào được mạng nhưng để IP động chạy rất tốt và tất nhiên mình đã kiểm tra các IP tĩnh đó không bị trùng IP tĩnh nghen, cty mình sử dụng máy tính mới iCore5 hết, router modem đang sử dụng DrayTek Vigor 2925.

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Posted: Mon 16/09/2019 9:47 am
by ncxn
Lúc được lúc không thì có ông thần nào debug được.

Nếu bạn quản lý (IT admin system) thì khuyên bạn tìm hiểu ISA server + window server + domain server

Re: Tại sao tôi đặt IP tĩnh trong windows máy tính không có kết nối mạng ?

Posted: Tue 17/09/2019 9:13 am
by dong
Mình không cài ISA server và domain server