Page 1 of 1

Hỏi về Xamarin Forms kết hợp với "Ooui" để thành web app

Posted: Fri 21/12/2018 3:46 pm
by muaphonui_2010
Xin chào các bạn.
Mình tim thấy link này.
https://praeclarum.org/2017/11/15/xamar ... e-web.html
và link này: https://forums.xamarin.com/discussion/9 ... pplication
Có đọc sơ qua, nhưng không biết mục đích chính của link này là để chuyển đổi ứng dụng app mobi sang web app không ?
Vì mình đã học và được app xamarin rồi, giờ muốn có cách nào đó để chuyển đổi ứng dụng đó chạy được trên nền trình duyệt web không?
Vì viết lại và tiếp tục nghiên cưu cái mới nhức đầu quá.
==> Mình muốn hỏi cái Ooui này có phải để làm cho ứng dụng xamarin chạy được trên nên web không?