Trang 1 trên 1

định dạng USB token về định dạng FAT32 như thế nào ?

Đã gửi: T.Hai 05/03/2018 11:43 am
gửi bởi dong
Tôi có USB token sử dụng định dang UDF 2.0, tôi muốn định dạng FAT32 hoặc NTFS trong win7 không được, tôi muốn định dạng USB có định dạng nói trên tôi phải làm như thế nào ?