• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong diễn đàn

Các thông báo và hướng dẫn sử dụng trong diễn đàn
Vui lòng đọc nội qui trước khi tham gia gửi bài.
User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong diễn đàn

Postby NoBi » Wed 26/03/2008 1:31 pm

Gửi kèm file vào bài viết

Để có thể đính kèm tập tin vào bài viết của mình, bạn vào phần "Tải lên tập tin đính kèm" nằm phía dưới khung post bài. Bạn nhấn "Browse" và tìm đến tập tin mà bạn muốn đính kèm trên máy của bạn, sau đó nhấn vào "Thêm tập tin" ngay bên dưới nút Browse. Đợi cho tập tin được tải lên hoàn tất, lúc này cũng có nghĩa là tập tin của bạn đã được đính kèm vào bài viết của mình. Nếu muốn đính kèm thêm một tập tin nữa, bạn cứ lặp lại các thao tác trên.

attach1.jpg


Mặc định các tập tin đính kèm sẽ nằm ở vị trí cuối cùng của bài viết. Để có thể chèn hình vào giữa bài viết, sau khi bạn thực hiện xong thao tác đính kèm file như trên, phía dưới khung post bài sẽ xuất hiện phần "Tập tin đính kèm", bạn đặt con trỏ chuột ngay vị trí muốn hiển thị hình đính kèm, sau đó chọn hình đính kèm trong danh sách rồi nhấn "Đặt trong dòng".

attach2.jpg


Ngoài ra, sau khi đã tải lên các tập tin đính kèm, bạn có thể xóa các tập tin này bằng cách nhấn vào "Xóa tập tin" tương ứng với từng tập tin trong phần "Tập tin đã được đính kèm".

attach3.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

1. Số file kèm tối đa trong 1 bài gửi là: 5 files.

2. Dung lượng upload tối đa của từng file kèm theo là :

- File lưu trử (.zip; .rar) : 10 MB
- File hình ảnh (.jpg; .gif; .png; .jpeg) : 500 KB


:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Định dạng khi gửi mã nguồn VB, VB.Net, CSharp

Postby NoBi » Wed 26/03/2008 2:02 pm

Định dạng khi gửi mã nguồn VB, VB.Net, CSharp

Hiện nay, diễn đàn hổ trợ định dạng các đoạn code như sau:

1/ Đối với code Visual Basic 6:

Code: Select all

[vb]Private Const GW_HWNDFIRST = 0
Private Const GW_HWNDNEXT = 2
Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 
Private Sub cmd1_Click()
    EnumWindows AddressOf EnumWindowsProc, 0
End Sub[/vb]

sẽ tương ứng với đoạn mã VB6 sau:
  1. Private Const GW_HWNDFIRST = 0
  2. Private Const GW_HWNDNEXT = 2
  3. Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
  4. Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
  5. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
  6.  
  7. Private Sub cmd1_Click()
  8.     EnumWindows AddressOf EnumWindowsProc, 0
  9. End Sub


2/ Đối với code Visual Basic .Net:

Code: Select all

[vbnet]Imports System.Management
Public Class Form1
    Public Enum ShutDown
        LogOff = 0
        Shutdown = 1
        Reboot = 2
    End Enum
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        System.Diagnostics.Process.Start("Shutdown", "-s -t 10")
    End Sub
End Class[/vbnet]

sẽ tương ứng với đoạn mã VB.Net sau:
[vbnet]Imports System.Management
Public Class Form1
Public Enum ShutDown
LogOff = 0
Shutdown = 1
Reboot = 2
End Enum

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
System.Diagnostics.Process.Start("Shutdown", "-s -t 10")
End Sub
End Class[/vbnet]

3/ Đối với code C#:

Code: Select all

[csharp]using System;
namespace Systray
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
        {
            // Nếu Form đang Minimize thì ẩn luôn Form
            if (FormWindowState.Minimized == WindowState)
                Hide();
        }
    }
}[/csharp]

sẽ tương ứng với đoạn mã C# sau:
[csharp]using System;
namespace Systray
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
{
// Nếu Form đang Minimize thì ẩn luôn Form
if (FormWindowState.Minimized == WindowState)
Hide();
}
}
}[/csharp]

Ngoài ra, để đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng công cụ được tích hợp sẳn khi gửi bài viết:

code.jpg

Mong các bạn khi gửi bài viết nếu có kèm mã nguồn nên để định dạng cho đúng để thành viên khác dể dàng xem code hơn.
:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Tránh spam bằng chức năng đẩy chủ đề lên đầu

Postby NoBi » Wed 26/03/2008 11:12 pm

Tránh spam bằng chức năng đẩy chủ đề lên đầu

Khi muốn chủ đề của mình được đưa lên đầu, bạn có thể dùng chức năng này mà không cần phải gửi bài viết. Việc này sẽ giúp hạn chế những bài viết vô nghĩa, spam trên diễn đàn.
Chức năng "Đẩy chủ đề lên" dùng để tạo sự chú ý cho những thành viên khác đến chủ đề của mình, vì đã lâu không có ai post vào, bằng cách đưa chủ đề lên trên trong danh sách các chủ đề của một chuyên mục. Có nhiều bạn hỏi mình là sao không thấy chức năng này hiện ra. Mình xin nói rõ hơn như sau, để sử dụng được chức năng này phải cần thỏa 2 điều kiện sau:
- Tùy từng chuyên mục mà chức năng này có hiệu lực hay không.
- Chủ đề này phải do chính bạn tạo ra (tất nhiên rồi).
- Thời gian tối thiểu từ khi bài viết cuối cùng được gửi lên trong chủ đề (của bất kỳ ai) cho đến thời điểm hiện tại (khi muốn thực hiện việc đẩy chủ đề lên) là 1 ngày.
Như vậy, chức năng này chỉ hiển thị ra (và sử dụng được) khi bạn vào chủ đề của mình tạo ra trong một số chuyên mục nhất định, mà trong 1 ngày qua không có bài viết mới của bất kỳ thành viên nào được gửi vào chủ đề này.
daychude.jpg
:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Đánh dấu các bài viết như là đã xem

Postby NoBi » Wed 26/03/2008 11:15 pm

Đánh dấu các bài viết như là đã xem

Mặc định các bài viết khi bạn chưa xem sẽ được hiển thị bằng biểu tượng khác. Việc này giúp cho thành viên dễ dàng theo dõi được những chủ đề, những chuyên mục nào có chứa bài viết mà mình chưa xem qua. Tuy nhiên đối với những bài viết mà bạn không muốn xem qua, bạn có thể dùng chức năng đánh dấu các bài viết chưa xem như là đã xem để dể dàng theo dõi những bài viết mới sau này.
h2.png

h1.png
:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Xử lý khi tin nhắn bị đầy

Postby NoBi » Wed 26/03/2008 11:19 pm

Xử lý khi tin nhắn bị đầy

Dung lượng tối đa của hộp tin nhắn cá nhân (PM) dành cho mỗi thành viên là 10 tin cho mỗi loại (tin nhận, tin gửi...). Do đó khi hộp tin của các bạn vượt qua số lượng trên, bạn sẽ không thể nhận được thêm tin nhắn mới. Để có thể nhận được các tin nhắn mới này, bạn phải xóa bớt các tin nhắn cũ đi:
h1.jpg


Sau đó phát hành các tin nhắn mới để đưa các tin này ra hộp tin nhận:
h2.jpg


Vậy là bạn có thể xem được các tin nhắn mới rồi đó:
h3.jpg
:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Tham gia vào nhóm và thay đổi nhóm mặc định

Postby NoBi » Wed 26/03/2008 11:23 pm

Tham gia vào nhóm và thay đổi nhóm mặc định

Tham gia vào nhóm:
Để xin tham gia vào 1 nhóm trong diễn đàn, bạn vào "Thiết lập cá nhân", chọn "Nhóm". Bên dãy OptionBox phía tay phải, cái nào enable là những nhóm mở, cho phép thành viên xin gia nhập vào; cái nào disable là những nhóm đóng, bạn không thể xin tham gia vào được.
Chọn nhóm cần thao tác, xong chọn:
"Tham gia vào nhóm đã chọn" : để xin tham gia vào nhóm.
"Không tham gia vào nhóm đã chọn" : để ra khỏi nhóm.
"Giáng chức người lảnh đạo của nhóm đã chọn" : để rời khỏi chức trưởng nhóm (nếu mình đang là trưởng nhóm đó).
ThamGiaNhom.jpg

Thay đổi nhóm mặc định:
Bạn nằm trong nhiều nhóm, muốn thay đổi nhóm mặc định của mình (là nhóm sẽ hiển thị trong forum theo nick của mình).
ChonNhomMacDinh.jpg

Bên trái là dãy OptionBox cho phép bạn chọn nhóm mà mình muốn hiển thị mặc định. Đó là những nhóm mà bạn đã là thành viên.
Chọn 1 nhóm, xong nhấn nút "Thay đổi nhóm mặc định".
:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Chấp nhận bài viết trả lời thỏa đáng

Postby NoBi » Sun 08/08/2010 11:09 pm

Đánh dấu chấp nhận bài viết đã giải quyết được thắc mắc trong chủ đề thảo luận

Khi tham gia vào các box của khu vực "Trao đổi, thảo luận", bạn có thể chọn "Chấp nhận câu trả lời" trong chủ đề của mình. Việc đánh dấu này sẽ giúp những thành viên khác biết và dể dàng tìm được câu trả lời phù hợp.
8-8-2010 10-52-10 PM.jpg


Kết quả:
8-8-2010 10-50-12 PM.jpg


Và cũng giúp bạn dễ dàng theo dõi những chủ đề chưa được giải quyết chung hoặc của riêng mình.
8-8-2010 10-49-39 PM.jpg


Hoặc lọc kết quả tìm kiếm chỉ những chủ đề đã được đánh dấu giải quyết rồi.
8-8-2010 10-52-51 PM.jpg


Nếu vẫn chưa hài lòng với đánh dấu trước, bạn có thể yêu cầu Điều hành viên reset lại chủ đề thành "chưa giải quyết". Nếu thành viên không tự giác đánh dấu, Điều hành viên sẽ tự quyết định.
8-8-2010 10-52-10 PM.jpg
:>

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 961
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Cám ơn bài viết

Postby NoBi » Wed 20/04/2011 12:03 pm

Cám ơn bài viết của thành viên

Bạn muốn cám ơn tới thành viên đã trả lời bài viết đó cho mình, hãy dùng chức năng "Cảm ơn" trong diễn đàn, trên mỗi góc phải đầu bài viết:
1.jpg

2.jpg

Những chủ đề có bài viết được cảm ơn:
3.jpg

Xem danh sách những người đã/được cám ơn nhiều nhất:
4.jpg
:>

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Tag highlight các từ chuyên môn

Postby vo_minhdat2007 » Wed 31/08/2011 6:01 pm

Diễn đàn vừa bổ sung tag mới dùng để highlight các cụm từ cần thiết, giúp việc trao đổi rõ ràng, mạch lạc và dễ theo dõi hơn. Highlight này dùng riêng với bold, bold dùng để nhấn mạnh các từ, tốt nhất dùng cho tiêu đề hoặc thảo luận. Highlight giúp nổi bật các tên chuyên dùng trong lập trình hơn.

Sử dụng:

Code: Select all

[h]Dim a As New Foo()[/h]

Sẽ trở thành:
Dim a As New Foo()

Mục đích:
Thay vì tô đậm các từ quan trọng, hoặc với 1 dòng code ngắn, các bạn sử dụng tag này để đánh dấu. Một số ví dụ:

Cũ:

Tạo một đối tượng kiểu Foo tại ô nhớ X, trỏ biến a kiểu Foo đến ô nhớ này.


Mới:
Dim a As New Foo() Tạo một đối tượng kiểu Foo tại ô nhớ X, trỏ biến a kiểu Foo đến ô nhớ này.


Cũ:
Bạn sử dụng phương thức WriteAllText của class IO.File để ghi đoạn text vào tập tin. Hoặc import sẵn namespace IO.


Mới:
Bạn sử dụng phương thức WriteAllText của class IO.File để ghi đoạn text vào tập tin. Hoặc import sẵn namespace IO.


Return to “Thông báo và hướng dẫn sử dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests