Trang 1 trên 1

[.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 11:01 am
gửi bởi Kasper
Tên: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView
Loại: User Control
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET 2008
Tác giả: Kasper - Kaspersoft
Chức năng: Hỗ trợ merge header DataGridViewBạn muốn merge header trong một DGV? hãy sử dụng control hỗ trợ này :D .

Hướng dẫn sử dụng:

- Gán thuộc tính Grid của control = DGV mà bạn muốn merge

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. ' Trong Form_Load
 3. KMergeHeaderDGV1.Grid = DataGridView1
 4.  


- Chọn màu cho LineColor, nếu không chọn, mặc định sẽ là LightGray

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. ' Trong Form_Load, hoặc có thể chọn khi design
 3. KMergeHeaderDGV1.LineColor =Color.LightGray
 4.  


- Đặt Text cần hiển thị thông qua thuộc tính HeaderText và merge. Bắt buộc đặt trong sự kiện Paint của DGV

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. ' Trong DataGridView1_Paint
 3. KMergeHeaderDGV1.HeaderText = "Tháng"
 4. KMergeHeaderDGV1.Merge(e, 1, 3) ' e là System.Windows.Forms.PaintEventArgs tham số của DataGridView1_Paint, 1 và 3: từ cột 1 đến cột 3
 5. KMergeHeaderDGV1.HeaderText = "Năm"
 6. KMergeHeaderDGV1.Merge(e, 5, 6)
 7.  


Control đính kèm trong Project :D

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 12:03 pm
gửi bởi lanlan
cảm ơn anh kasper em cung đa săn cái này

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 1:47 pm
gửi bởi tungcan5diop
Kasper xài VS2008,coi ko được,tui đang xài VS 2005 :D

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 2:26 pm
gửi bởi Kasper
tungcan5diop đã viết:Kasper xài VS2008,coi ko được,tui đang xài VS 2005 :D


Coi không được nhưng lấy dll vô project xài được không? :D không có cài VS2005 nên không biết dl xài được không nữa. 2003 thì không xài được mấy cái dll biên dịch từ 2008, còn 2005 thì chưa biết :D

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 2:55 pm
gửi bởi tungcan5diop
Kasper đã viết:
tungcan5diop đã viết:Kasper xài VS2008,coi ko được,tui đang xài VS 2005 :D


Coi không được nhưng lấy dll vô project xài được không? :D không có cài VS2005 nên không biết dl xài được không nữa. 2003 thì không xài được mấy cái dll biên dịch từ 2008, còn 2005 thì chưa biết :D

[tested=]ko xài được DLL từ 2008,chi tiết xem hình vẽ,tác giả có cách nào ko?cho a em xài với,2008 cũng ít người xài[/tested]

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 3:06 pm
gửi bởi Kasper
@tungcan5diop: cài thử netframework 3.5 vô xem sao.

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Tư 25/03/2009 3:34 pm
gửi bởi tungcan5diop
Kasper đã viết:@tungcan5diop: cài thử netframework 3.5 vô xem sao.

đang xài máy Cty sao mà cài được,viết một cái bằng 2005 đi Kasper ơi,cho mọi người tham khảo với :D

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Năm 26/03/2009 8:37 am
gửi bởi Kasper
tungcan5diop đã viết:
Kasper đã viết:@tungcan5diop: cài thử netframework 3.5 vô xem sao.

đang xài máy Cty sao mà cài được,viết một cái bằng 2005 đi Kasper ơi,cho mọi người tham khảo với :D


Để cài VS 2005 vô cái đã :D

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Sáu 25/11/2011 1:18 pm
gửi bởi tieungu13
nếu trong 1 form mà có 2 datagridview thì gán làm sao . vì KHmerge... chỉ gán được 1 datagridview thôi

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Sáu 25/11/2011 4:53 pm
gửi bởi Kasper
nếu trong 1 form mà có 2 datagridview thì gán làm sao . vì KHmerge... chỉ gán được 1 datagridview thôi


Mỗi cái KHmerge... chỉ hỗ trợ 1 DGV, vì vậy có bao nhiêu DGV bạn kéo thêm bấy nhiêu cái KHmerge... là Okay !

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Hai 28/11/2011 9:18 am
gửi bởi tieungu13
kéo bằng cách nào ? bạn có thể chỉ rõ cho mình được không ? vì mình ko nhìn thấy . trong cái mà bạn upload lên mình ko nhìn thấy . cám ơn bạn

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Hai 28/11/2011 9:52 am
gửi bởi Kasper
Nó là một control, vì thế nếu bạn không tìm thấy trên Toolbox, right click vào Toolbox -> Choose Items... sau đó browse đến thư mục chứa file KMHDataGridView.dll, add vào là sẽ thấy.

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Sáu 18/05/2012 3:47 pm
gửi bởi xynkngoc
cậu ơi sao tớ add đc kmh rồi, đặt thuộc tính như cậu nói rồi, mà các cột vẫn chưa được gộm lại với nhau vậy ?

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: CN 30/06/2013 10:49 pm
gửi bởi luan88
Minh đang dùng vb6 đang cần phần này, không biết Kasper có giúp được không? Cảm ơn Kasper.

Re: [.NET] Control hỗ trợ merge header DataGridView

Đã gửi: T.Năm 21/08/2014 10:55 pm
gửi bởi No_bad
Đào mộ chút, e muốn hỏi bác muốn merge 2 lần như hình dưới đây thì làm thế nào.
Cột lương chế độ ấy
Hình ảnh