Trang 1 trên 1

Tạo cột datetimepicker trong datagirdview

Đã gửi: T.Sáu 08/08/2014 11:08 pm
gửi bởi tin_jimmy
Sample này giúp các bạn tạo datetimerpicker trong datagirdview
https://onedrive.live.com/redir?resid=6AA5E28C7FECD5C4!1678&authkey=!APn914kODjVG1J8&ithint=file%2crar
chúc các bạn vui với sample này