Trang 1 trên 1

SQL Server Login and Multi ComboBox Column

Đã gửi: CN 18/03/2012 12:36 pm
gửi bởi FlyingFox
Tạo kết nối database như SQL Server Management Studio login, lưu lại connnection string vào application config file. Đồng thời có control combobox multi-columns và datagridview combobox multi-columns.

Re: SQL Server Login and Multi ComboBox Column

Đã gửi: T.Sáu 22/06/2012 10:54 am
gửi bởi khicon_9x
cảm ơn bác rất nhiều :X

Re: SQL Server Login and Multi ComboBox Column

Đã gửi: T.Sáu 25/01/2013 9:16 pm
gửi bởi binkute
Mình đã thử kết nối, cũng đã kết nối thành công, nhưng sao những thông tin mình vừa nhập nó không lưu vào file add.config nhỉ

Re: SQL Server Login and Multi ComboBox Column

Đã gửi: T.Bảy 26/01/2013 11:22 am
gửi bởi FlyingFox
Bạn xem demo ỡ topic này, nó chĩ thay đỗi connectionstring cũa application config khi bạn chạy exe thôi.