Trang 1 trên 1

vButton - Bộ Controls Button Cực Đẹp

Đã gửi: CN 21/11/2010 11:41 am
gửi bởi volcano2409
Tên: vButton
Loại: Controls
Ngôn ngữ lập trình: .NET
Tác giả: Lê Võ Quốc Thông - ®Volcano
Chức năng: Tạo ButtonMới làm quen với Button nên viết cái nì cho mọi người dùng thử và nhận xét giùm em ^^
Hình ảnh

Pass Unrar : raymondle

Re: vButton - Bộ Controls Button Cực Đẹp

Đã gửi: T.Hai 22/11/2010 11:03 am
gửi bởi Kasper
Xài thì được, nhưng kích thước dll (>500KB) hơi to do bạn sử dụng picture làm ảnh nền chứ không phải vẽ.

Re: vButton - Bộ Controls Button Cực Đẹp

Đã gửi: T.Hai 22/11/2010 8:24 pm
gửi bởi volcano2409
uah đúng ùi ^^ . Đang cố gắng dùng Controls để vẽ . Đỡ ngốn dung lượng ^^ Với lại em cũng đang mò :D