Page 2 of 2

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Posted: Wed 29/05/2013 12:17 pm
by btamsgn
Chào bạn,

mình có dơnload chương trình của bạn về xem.

Phần tìm ngày đầu tiết khí dương lịch
ví dụ: 29/5/2013 tiết tiểu mãn
Ngày đầu tiết khí lịch dương: 21/5/2013

bạn cho mình xin code riêng cho nút lấy Ngày đầu tiết khí lịch dương?

mình có xem qua code nhưng chưa hiểu lắm.

bạn tạo thêm 1 nút để lấy Ngày đầu tiết khí lịch dương giúp mình, thanks?

Tâm

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Posted: Thu 27/06/2013 10:45 am
by rickypham
Cám ơn anh DoremonA nhiều lắm, nhưng anh có thể làm giúp luôn phần add thêm thông tin được luôn không ạ?
CSDL nào cũng được anh, nếu không thì lưu thành file text hay xml gì đó cũng được, em gà quá mà lại đang muốn sử dụng cái này.
Thanks a nhiều

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Posted: Thu 18/07/2013 1:05 pm
by rickypham
Bác DoremonA chắc đi đâu rồi chẳng thấy vào nữa

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Posted: Fri 17/10/2014 1:22 pm
by tom_xp
Chủ đề hay!. Đánh dấu lúc nào rảnh ng. kíu