• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thời gian trong windows phone 8.1 vb.net

Lập trình cho Windows Phone

Moderator: tummosoft

hoanghuyle
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 49
Joined: Wed 08/12/2010 10:31 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Thời gian trong windows phone 8.1 vb.net

Postby hoanghuyle » Sun 23/11/2014 1:34 pm

mình định dùng code dưới để sử lý một sự kiện tick trong windows phone mà nó báo lỗi ở phần timer.Tick += New EventHandler(AddressOf timer_Tick) gạch dưới phần "timer.tick" , với lại mình muốn hiện một đồng hồ vẫn đang chạy ở phần secons khi ứng dụng chạy mà không biết làm thế nào ai biết bảo mình với

 1.  Inherits PhoneApplicationPage
 2.     Private timer As New DispatcherTimer()
 3.     ' Constructor
 4.     Public Sub New()
 5.         InitializeComponent()
 6.  
 7.         ' Set the data context of the listbox control to the sample data
 8.         DataContext = App.ViewModel
 9.  
 10.         ' Sample code to localize the ApplicationBar
 11.         'BuildLocalizedApplicationBar()
 12.  
 13.         timer = New DispatcherTimer()
 14.         timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0)
 15.  
 16.         timer.Tick += New EventHandler(AddressOf timer_Tick)
 17.  
 18.         Timer.Start()
 19.     End Sub
 20.  
 21.     ' Load data for the ViewModel Items
 22.     Protected Overrides Sub OnNavigatedTo(e As NavigationEventArgs)
 23.         If Not App.ViewModel.IsDataLoaded Then
 24.             App.ViewModel.LoadData()
 25.         End If
 26.     End Sub
 27.  
 28.  
 29.     Private Sub timer_Tick(sender As Object, e As EventArgs)
 30.         'việc cần lầm
 31.     End Sub
Attachments
Untitled.png
Untitled.png (16.31 KiB) Viewed 3595 timesUser avatar
deptraithongminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 143
Joined: Tue 02/07/2013 4:58 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 17 times
Been thanked: 1 time

Re: Thời gian trong windows phone 8.1 vb.net

Postby deptraithongminh » Wed 26/11/2014 4:13 pm

mình nghĩ là chỉ cần:
timer.Tick += timer_Tick
là ok

hoanghuyle
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 49
Joined: Wed 08/12/2010 10:31 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time

Re: Thời gian trong windows phone 8.1 vb.net

Postby hoanghuyle » Wed 26/11/2014 6:55 pm

cảm ơn bạn nhưng mình làm rồi vẫn không được, nhưng mình tìm được các này bạn tham khảo
Dim timer = New DispatcherTimer()
timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.2)
AddHandler timer.Tick, Sub(sender As Object, e As EventArgs)
'chuoi can lam viec
End sub


Return to “Windows Phone”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest