Trang 1 trên 1

chuyển page trong blankpage Windows Phone visual basic .net

Đã gửi: T.Ba 11/11/2014 10:26 pm
gửi bởi hoanghuyle
mình có một mainpage.xaml và một blankpage1.xaml, cho một bton vào mainpage mình dùng frame.navigate(typeof(blankpage1)) để chuyển sang blankpage nhưng nó báo lỗi gạch dưới blankpage1 và nó báo thiếu "is" không hiểu sao, ai giúp mình với, mình code vb.net

Re: chuyển page trong blankpage Windows Phone visual basic .

Đã gửi: T.Năm 13/11/2014 8:04 am
gửi bởi akira
sửa lại thành frame.navigate(gettype(blankpage1))

Re: chuyển page trong blankpage Windows Phone visual basic .

Đã gửi: T.Sáu 14/11/2014 2:20 am
gửi bởi hoanghuyle
cảm ơn bạn, cho mình hỏi thêm chút ,mình thiết kế ứng dụng chạy wp wxma 512m nhưng khi chuyển sang hdh khác khi nó ko đẹp và có khi lệch, mình seach để tìm thiết kế để sử dụng trên nhiều mày mà không thấy toàn bảo là dễ rồi không nói gì thêm bạn biết hoặc có tài liệu cho mình xin

Re: chuyển page trong blankpage Windows Phone visual basic .

Đã gửi: T.Sáu 14/11/2014 4:59 pm
gửi bởi akira
cái này thì mình chịu, vì mình cũng đang mày mò :D