Trang 1 trên 1

Nhận viết VBA theo yêu cầu

Đã gửi: T.Tư 29/08/2018 9:24 pm
gửi bởi Killua_Zodyck
Hi a/e!Hiện tại mk có nhận viết VBA hỗ trợ xử lý công việc trên Excel.

Nếu a/c nào có nhu cầu muốn công việc trở nên đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả liên lạc với mk nhé:

+ Facebook:https://www.facebook.com/My.NguyenV

+ Mobiphone: 0816089686

Đây là ứng dụng game Caro trên Excel mk viết, a/e giải trí nhé:

Link: https://drive.google.com/open?id=1Sqeiu ... TUb8TcRjyu