Trang 1 trên 1

Nhập dữ liệu cho nhiều text box từ mảng

Đã gửi: T.Bảy 25/08/2018 7:43 am
gửi bởi Nguyendunganh
bác cho em hỏi vấn đề này với
em có 1 loạt textbox tên là tb1,tb2,tb3 .... tb10
với 1 mảng arr1() cũng có 10 giá trị
em muốn dùng for i=0 to 9 gắn giá trị cho các tb theo thứ tự từ 1-10 thì làm thế nào, hay là phải gắn từng tb một.