Nhờ các anh / chị giúp viết đoạn code

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
votuanhao2000
Posts: 1
Joined: Mon 23/07/2018 12:06 am

Nhờ các anh / chị giúp viết đoạn code

Post by votuanhao2000 »

Em chào anh/chị,
Hiện tại em trong quá trình tìm hiểu VBA, nên nhờ anh chị viết thử 1 đoạn code
Em có 1 File tổng có 14 lớp (C 1 đến C14) em muốn tách thành 14 File Excel mà mỗi File chỉ có dữ liệu 1 lớp thôi ạ (Ví dụ Xuất ra C 1.xls thì chỉ có DS lớp C 1, các lớp khác sẽ không có trong File C 1.xls)
Và khi tách như vậy vẫn đảm bảo Fomat (Độ dài rộng cột hàng, màu chữ, ...)
Sau đó 14 File sẽ được Save vào Deskop với tên C 1.xls, C 2.xls,... C14.xls
Cảm ơn anh/chị :x :x :x :x :x

File tổng của em đây ạ: http://chiase.io/BlnAxeQ
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”