Nhờ các cao thủ chỉ giúp cách tạo số báo danh

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
viho79
Posts: 1
Joined: Thu 05/07/2018 8:24 pm

Nhờ các cao thủ chỉ giúp cách tạo số báo danh

Post by viho79 »

nhờ các bác em đã tạo được Qry sắp xếp danh sách theo tên tiếng việt (unicode). Giờ em muốn các bác chỉ giúp cách nào đánh được Số báo danh cho các thí sinh?
trong bảng đã có trường MaDV (mã đơn vị)
Quy tắc đánh số báo danh như sau: SBD = MaDV*1000+STT
STT (Số thứ tự các bản ghi sau khi đã sắp xếp tiếng việt bằng Qry nói trên

Ví dụ:
MaDV là 29
STT bản ghi là 1
thì SBD là 290001

em có gửi kèm file. các bác xem giúp em với nhé
Attachments
ThiTS_THPT.rar
(193.42 KiB) Downloaded 115 times
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”