Page 1 of 1

Lỗi "Subscript out of range"

Posted: Tue 01/05/2018 9:36 am
by TRUNGCT
Dạ em xin chào các anh (chị)!
Hiện tại em muốn cập nhật danh số của các ngày từ sheet này qua sheet kia. Nhưng lúc chạy thì nó lại báo lỗi "subscript out of range"
Do em mới tìm hiểu về VBA nên không biết sữa lỗi như thế nào. Nhớ các anh (chị) chỉ giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều ạ
em có gửi file đính kèm, trong file em thao tác trên 3 sheet "DS", "UP" và "1SPW"

Re: Lỗi "Subscript out of range"

Posted: Wed 09/05/2018 4:00 pm
by xuanha
Trong vba của excel bạn không thể dùng kiểu gõ Unicode, nên mới bị hiển thị kiểu Sheets("1-SPW-C?U").Select
Bạn có thể dùng các cách sau:
1. Sửa Sheets("1-SPW-C?U").Select thành Sheet3.Select
2. Sửa tên của các sheet thành không dấu. VD: 1-SPW-CẦU sửa thành 1-SPW-CAU, thì bạn sẽ dùng Sheets("1-SPW-CAU").Select
Như vậy là OK rồi

Re: Lỗi "Subscript out of range"

Posted: Wed 09/05/2018 5:43 pm
by TRUNGCT
Dạ em cảm ơn anh xuanha. Em đã sữa và đã làm được. ^^
Em cảm ơn anh rất nhiều
Trân trọng!