Page 1 of 1

[VB6] Powerpoint: Rê chuột vào shape thì đổi màu, đưa chuột ra ngoài thì shape trở lại màu như ban đầu

Posted: Sun 29/04/2018 7:38 am
by quangnbt
Anh ơi cho em hỏi anh xíu đươc không? Em làm code đổi màu cho shape được. Nhưng giờ em muốn rê chuột vào shape đó thì nó đổi màu, lấy chuột ra thì trở về lại màu ban đầu.

Re: POWERPOINT: CỨU EM VỚI-LÀM HOÀI KHÔNG ĐƯỢC.

Posted: Sun 29/04/2018 9:32 pm
by quangnbt
Ai giúp mình với

Re: [VB6] Powerpoint: Rê chuột vào shape thì đổi màu, đưa chuột ra ngoài thì shape trở lại màu như ban đầu

Posted: Sun 06/05/2018 12:53 am
by rocker123
chàu bạn, để làm được hiệu ứng này thì bạn thử các bước sau
1-Tạo 1 nút chính, cần đổi màu, cho nó nằm giữa (Align Middle Center).
2-Tạo 4 nút xung quanh bao bọc nút ban đầu nhưng không đè lên, các nút trùng màu với màu nền hoặc trong suốt 99%
3-Vô VBA viết 1 đoạn code đổi màu cho nút chính, ví du cho nó đổi màu đỏ thì viết

Code: Select all

ActivePresentation.Slides(1).Shapes("MainButton").Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
đoạn code này bạn cài vào nút chính trong Insert-Action-Mouse Over- Run Macro
viết 1 đoạn code nữa cho 4 cái nút xung quanh, khi chuột nhảy sang các nút này thì nút chính đổi về màu ban đầu ví dụ là màu xanh đậm thì ta viết

Code: Select all

ActivePresentation.Slides(1).Shapes("MainButton").Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)

4-ra Powerpoint chạy thử

Mình làm thử và chạy ok nhưng trong này không thấy nút gửi file kèm nên diễn giải thôi , thông cảm :D