Page 1 of 1

Mọi người giúp đỡ tôi với!

Posted: Fri 27/04/2018 12:47 pm
by VanPhuc
Tôi đưa ảnh vào vb6 nhưng do kích thước ảnh lớn newn ảnh chỉ hiển thị được 1 phần. Làm thế nào đẻ ảnh hiển thị hết đươc? Cách viết code phóng to, thu nhỏ ảnh? Mong mọi người giúp đỡ. Cam ơn nhiều!