Mọi người giúp đỡ tôi với!

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
VanPhuc
Posts: 2
Joined: Fri 27/04/2018 12:08 pm

Mọi người giúp đỡ tôi với!

Post by VanPhuc »

Tôi đưa ảnh vào vb6 nhưng do kích thước ảnh lớn newn ảnh chỉ hiển thị được 1 phần. Làm thế nào đẻ ảnh hiển thị hết đươc? Cách viết code phóng to, thu nhỏ ảnh? Mong mọi người giúp đỡ. Cam ơn nhiều!
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”