Xin giúp đỡ lẫy dữ liệu và so sánh ngày nhập với ngày hiện tại bằng vba code

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
phiyen8902
Posts: 1
Joined: Fri 09/03/2018 3:02 pm

Xin giúp đỡ lẫy dữ liệu và so sánh ngày nhập với ngày hiện tại bằng vba code

Post by phiyen8902 »

Xin các pro VBA giúp đở giùm code của file đính kèm. Nội dung cần giúp như sau
1)So sánh ngày nhập với ngày trên máy tính
- Ngày Lastest update (so sánh với ngày hiện tại trên máy tính)
- L4=I4+7ngày
- cột L tự động cộng 7 ngày nếu cột I có nhập ngày
- nếu ngày cột L <= ngày hiện tại => trễ => tô màu đỏ dòng trể
2) lấy dữ liệu bên sheet 2
nếu cột Completed Date có nhập ngày thì cột trim pending sẽ hiện thị "No" . Ngược lại thì hiện "Yes"

P/S: k bít sao không up file excel lên đc, nên chụp hình đỡ
Attachments
sheet1.jpg
sheet2.jpg
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”