Lựa chọn session phần mềm để tác động

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
luuvanthai
Posts: 4
Joined: Thu 21/04/2016 11:59 am

Lựa chọn session phần mềm để tác động

Post by luuvanthai »

 1. cả nhà ơi giúp e với ạ.
 2. E dùng phần mềm catia thiết kế đồ họa.
 3. E có viết một chương trình nhỏ vb.net để tác động tới nó
 4.     Public Catia as Infitf.application
 5.     Catia = system.runtime.interopservices.marshal.getactiveObject("Catia.appliation"
 6.  
 7. Vấn đề là chương trình của e chỉ nhận session catia mở đầu tiên.
 8. E ko thể chọn được đối tượng ở session khác.
 9. Ai giúp được e ko ạ?
 10. E cám ơn rất nhiều.
 11.  
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”