• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xin giúp về code lọc và chép dữ liệu

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

xuancanh0209
Posts: 1
Joined: Tue 21/03/2017 1:30 pm
Has thanked: 2 times

Xin giúp về code lọc và chép dữ liệu

Postby xuancanh0209 » Tue 21/03/2017 2:30 pm

Nhà cháu tự lập một cái file bằng excel để trả kết quả chứ hiện tại cháu trả bằng phiếu mẫu người ta in sẵn rồi viết tay vào.
Nhà cháu mới đến làm ở đó nên cũng bở ngở. Cháu muốn tạo file làm sẵn như vậy vừa nhanh vừa bài bản.
Hiện thì cháu trả kết quả ở sheet2 (PHIEU_KQ) và yêu cầu chụp vùng nào thì cháu lại qua sheet1(DATA) để copy và quay lại dán.
Cháu muốn nhờ các bác giúp giùm cháu với.
1. Tại sheet2 (PHIEU_KQ) nếu chọn C16 (Ví dụ Sọ não tiếp tuyến) thì nó sẽ copy ở sheet1(DATA) D219:D222 và dán vào từ ô C26 ở sheet2(PHIEU_KQ). VD:
SỌ NÃO TIẾP TUYẾN
* Phim sọ não tiếp tuyến:
* Xương vòm sọ tại điểm tiếp tuyến: Không thấy bất thường.
* Hình bất thường khác: Không thấy.
Cháu có nhờ bên GPE nhưng chỉ lọc bằng hàm nên khi cháu muốn edit lại mô tả khi có bệnh lý thì không được.
2. Cháu muốn tạo thêm 1 sheet để lưu phần hành chính sau mỗi 1 lần xuất phiếu như sheet4(THONGTIN) như vậy có code nào làm được không.
Rất mong các bác giúp đỡ. Chân thành cám ơn các bác.
Last edited by xuancanh0209 on Thu 23/03/2017 8:00 am, edited 3 times in total.kenvankot
Posts: 1
Joined: Wed 22/03/2017 8:02 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: XIN GIÚP VỀ CODE LỌC VÀ CHÉP DỮ LIỆU

Postby kenvankot » Wed 22/03/2017 8:42 am

Mua đi bạn ơi :D

User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: XIN GIÚP VỀ CODE LỌC VÀ CHÉP DỮ LIỆU

Postby xuanha » Wed 22/03/2017 12:54 pm

Code: Select all

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim i As Long, dong As Long, x$, index%
index = 27
dong = Sheets("Data").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Target.Address <> "$C$26" Then Exit Sub
    Range("B27:G37").ClearContents
    For i = 2 To dong - 1
        If Sheet1.Range("C" & i).Value = Target.Value And Sheet1.Range("D" & i).Value <> Target.Value Then
            Range("C" & index).Value = Sheet1.Range("D" & i).Value
            index = index + 1
        End If
    Next
End Sub
Attachments
Untitled-1.png
TRAKETQUA1.rar
(36.43 KiB) Downloaded 90 times
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599


Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests