• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

thông báo trùng dữ liệu khi import từ excel vào access

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

duytuan80637
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Năm 23/02/2017 9:23 am

thông báo trùng dữ liệu khi import từ excel vào access

Gửi bàigửi bởi duytuan80637 » T.Năm 23/02/2017 9:34 am

trong access em có tạo 1 form import
mong muốn của e là mọi người giúp em chỉnh sửa đoạn code thực hiện lệnh import sao cho khi có dữ liệu trùng thì nó không hiện thông báo của hệ thống mà hiện thông báo msgbox ok/cancel "trùng n dữ liệu bạn có muốn ghi dữ liệu không trùng?" nếu chọn ok thì thì ghi còn chọn no thì dừng lệnh
"nameTable": là tên table cần ghi dữ liệu
"txtLink": là textbox chứa đường dẫn đến file excel
Cảm ơn mọi người!
Code:
  1. Private Sub cmdImport_Click()
  2. Dim sTenTable As String
  3.     sTenTable = "nameTable"
  4.     DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, _
  5.     sTenTable, txtLink, True
  6.     End SubQuay về “Visual Basic for Application (VBA)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách