Trang 1 trên 1

Độ dài công thức toán

Đã gửi: T.Năm 29/12/2016 10:20 pm
gửi bởi Le Son
Help me! Cách xác định độ dài của Equation trong Word. Nếu dùng hàm Len thì khi nào kết quả cũng bằng 1.