[vb6] code chương trình vẽ đồ thị hàm số

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

Post Reply
ngoclan
Posts: 2
Joined: Wed 27/04/2011 10:53 pm

[vb6] code chương trình vẽ đồ thị hàm số

Post by ngoclan »

chào! Mình đang cần code của chương trình vẽ đồ thị hàm số! Ai biết thì cho mình xin với! (nhưng phải vẽ được tất cả các hàm :phương trình bậc nhất,bậc 2,bậc 3 và ham cos,sin,tan,cotan!). Thank mọi người trước!
Post Reply

Return to “Visual Basic for Application (VBA)”